OLKAVÄRTTINÄLUULIHAS | BRACHIORADIALIS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Alaosa, Ulkosivunastan Yläpuoli

Kiinnityskohta | Insertio

Värttinäluun Puikkolisäke (Processus Styloideus Radii)

Tehtävä | Funktio

Kyynärnivelen Koukistus (Flexio)

Olkavärttinääluulihas