KAKSIPÄINEN REISILIHAS | BICEPS FEMORIS

Lähtökohta | Origo

Istuinkyhmy (Tuber Ischiadicum)
Reisiluun Harju (Linea Aspera)

Kiinnityskohta | Insertio

Pohjeluun Pää (Caput Fibulae)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Ojennus (Extensio)
Polvinivelen Koukistus (Flexio)
Polvinivelen Ulkokierto (Rotaatio)