ISO RINTALIHAS | PECTORALIS MAJOR

Lähtökohta | Origo

Yläosaa (Pars Clavicularis):
Solisluu (Clavicula)

Keskiosa (Pars Sternocostalis):
Rintalastan Kahva (Manubrium Sterni)
Rintalastan Runko (Corpus Sterni)
Kylkiluurustot 2 – 6 (Os Costae)
Vatsalihaksen Aponeuroosi (Abdominal Aponeurosis)

Kiinnityskohta | Insertio

Ison Olkakyhmyn Harju (Crista Tuberculi Major Humeri)

Tehtävä | Funktio

Olkanivelen Lähennys (Adductio)
Olkanivelen Koukistus (Flexio)
Olkanivelen Sisäkierto (Rotatio)

Lue lisää: Rintalihakset

Iso Rintalihas