EPÄKÄSLIHAS | TRAPEZIUS

Lähtökohta | Origo

Laskeva osa (Pars Descendes):
Takaraivoluu (Os Occipitale)
Niskaside (Ligamentum Nuchae)
Kaularangan Okahaarakkeet C1 – C6 (Processus Spinosus)

Poikittainen Osa (Pars Transversa):
Kaularangan Alin- ja Rintarangan Ylimmät Okahaarakkeet C7 – TH2 (Processus Spinosus)

Nouseva Osa (Pars Ascendens):
Rintarangan Okahaarakkeet TH3 – TH12 (Processus Spinosus)

Kiinnityskohta | Insertio

Laskeva osa (Pars Descendes):
Solisluu (Clavicula)

Poikittainen Osa (Pars Transversa):
Olkalisäke (Acromion)

Nouseva Osa (Pars Ascendens):
Lapaluun Harju (Spina Scapulae)

Tehtävä | Funktio

Laskeva osa (Pars Descendes):
Hartian Nosto (Elevaatio)

Poikittainen Osa (Pars Transversa):
Hartian Vetäminen Taaksepäin
Lapaluun Lähennys (Adductio)

Nouseva Osa (Pars Ascendens):
Hartian Vetäminen Alaspäin (Depressio)

Epäkäslihas

1,398TykkääjätTykkää
7,288SeuraajatSeuraa
16,700TilaajatTilaa