PUOLIKALVOINEN LIHAS | SEMIMEMBRANOSUS

Lähtökohta | Origo

Istuinkyhmy (Tuber Ischiadicum)

Kiinnityskohta | Insertio

Sääriluun Sisempi Nivelnasta (Condylus Medialis Tibiae)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Ojennus (Extensio)
Polvinivelen Koukistus (Flexio)

Puolikalvoinen Lihas