LEVEÄN PEITINKALVON JÄNNITTÄJÄLIHAS | TENSOR FASCIA LATAE

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Etuyläkärki (Spina Iliaca Anterior Superior, ASIS)

Kiinnityskohta | Insertio

Suoliluun Sääriside (Tractus Iliotibialis)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Lonkkanivelen Sisäkierto (Rotatio)
Lonkkanivelen Loitonnus (Abductio)
Polvinivelen Ulkokierto (Rotatio)

Leveän Peitinkalvon Jännittäjälihas