TAKIMMAINEN KYLKILUUN KANNATTAJALIHAS | SCALENUS POSTERIOR

Lähtökohta | Origo

Kaulanikamien Poikkihaarakkeet C4 – C6 (Processus Tranversus)

Kiinnityskohta | Insertio

2. Kylkikuu (Costa II)

Tehtävä | Funktio

1. – 2. Kylkiluun Nosto (Elevatio)
Kaularangan Eteentaivutus (Flexio)
Kaularangan Sivulle Taivutus (Flexio Lateralis)
Kaularanhan Kierto Vastakkaiselle Puolelle (Rotatio)

Takimmainen Kylkiluun Kannattajalihas