REIDEN ISO LÄHENTÄJÄ | ADDUCTOR MAGNUS

Lähtökohta | Origo

Istuinkyhmy (Tuber Ischiadicum)

Kiinnityskohta | Insertio

Reisiluun Harju (Linea Aspera)
Reisiluun Sisäsivunasta (Epicondylus Medialis Femoris)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)
Lonkkanivelen Ojennus (Extensio)

Reiden Iso Lähentäjä