KORPPIOLKALUULIHAS | CORACOBRACHIALIS

Lähtökohta | Origo

Korppilisäke (Processus Coracoideus)

Kiinnityskohta | Insertio

Olkaluun Keskiosa, Sisäsivu (Pars Medialis Humeri)

Tehtävä | Funktio

Olkavarren Koukistus (Flexio)
Olkavarren Lähennys (Adductio)

Korppiolkaluulihas