REIDEN PITKÄ LÄHENTÄJÄ | ADDUCTOR LONGUS

Lähtökohta | Origo

Häpyliitoksen Sivu (Os Pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Reisiluun Harjun Keskikolmannes (Linea Aspera)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)
Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)

Reiden Pitkä Lähentäjä