ISO PAKARALIHAS | GLUTEUS MAXIMUS

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Takapinta (Os Ilium)
Ristiluu (Os Sacrum)
Häntäluu (Os Coccygis)
Ristiluun Istuinkyhmyside (Ligamentum Sacrotuberale)

Kiinnityskohta | Insertio

Pakaralihaksen Kyhmy (Tuberositas Glutae)
Suoliluun Sääriside (Tractus Iliotibialis)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Ojennus (Extensio)
Lonkkanivelen Ulkokierto (Rotatio)
Lonkkanivelen Loitonnus (Abductio)
Lonkkanivelen Lähennys (Adductio)

Lue lisää: Pakaralihakset

Iso Pakaralihas