NELIKULMAINEN LANNELIHAS | QUADRATUS LUMBORUM

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Harju (Crista Iliaca)
Suoliluu-Lanneside (Ligamentum Ilio-Lumbale)

Kiinnityskohta | Insertio

12. Kylkiluu (12 Costa)
Lannenikamien Poikkihaarakkeet L1 – L4 (Transversus Spinosus L1 – L4)

Tehtävä | Funktio

Selkärangan Sivutaivutus (Lateral Flexio)
Alimpien Kylkiluiden Laskeminen (Depressio)

Nelikulmainen Lannelihas