KOLMIKULMAINEN LIHAS | ANCONEUS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Ulompi Sivunasta (Epicondylus Lateralis Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

Kyynärluun Takapinta (Facies Posterior Ulnae)

Tehtävä | Funktio

Kyynärnivelen Ojennus (Extensio)

Kolmikulmainen Lihas