SUORA VATSALIHAS | RECTUS ABDOMINIS

Lähtökohta | Origo

Kylkiluut 5 – 7 (Costae 5 – 7)
Rintalastan Miekkalisäke (Processus Xiphoideus)

Kiinnityskohta | Insertio

Häpyluu (Os Pubis)
– Jänteen välityksellä

Tehtävä | Funktio

Selkärangan Eteentaivutus (Flexio)

Suora Vatsalihas