RANTEEN LYHYT VÄRTTINÄLUUN PUOLEINEN OJENTAJA| EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Ulompi Sivunasta (Epicondulys Lateralis Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

5. Kämmenluun Kämmenselän Pinta (5 Os Metacarpalis)

Tehtävä | Funktio

Ranteen Koukistus Kämmenselän Puolelle (Dorsal Flexio)
Ranteen Koukistus Värttinäluun Puolelle (Radial Flexio)

Ranteen Lyhyt Värttinäluun Puoleinen Ojentajalihas