ULOMPI VINO VATSALIHAS | OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Lähtökohta | Origo

Kylkiluut 5 – 12 (Costae 5 – 12)

Kiinnityskohta | Insertio

Suoran Vatsalihaksen Jännetuppi (Linea Alba)
Suoran Vatsalihaksen Nivustuppi (Ligamentum Inguinale)
Suoliluun Harju (Crista Iliaca)

Tehtävä | Funktio

Ylävartalon Kierto (Controlateral Rotatio)
Uloshengityksen Avustaminen
Sisäelinten Tukeminen

Ulompi Vino Vatsalihas