KESKIMMÄINEN PAKARALIHAS | GLUTEUS MEDIUS

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Takapinta (Facies Glutealis)

Kiinnityskohta | Insertio

Iso Sarvennoinen (Trochanter Major)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Ojennus (Extensio)
Lonkkanivelen Koukistus (Fleksio)
Lonkkanivelen Loitonnus (Abductio)
Lonkkanivelen Ulkokierto (Rotatio)
Lonkkanivelen Sisäkierto (Rotatio)

Lue lisää: Pakaralihakset

Keskimmäinen Pakaralihas