InBody-mittaus ja tuloksien tulkitseminen

Kävin eilen InBody-mittauksessa pitkästä aikaa. Tottakai mittauksen jälkeen mittaaja avaa sinulle ”tärkeimmät” kohdat tulosteesta jonka saat, kuten rasvaprosentin ja painoindeksin. Sen jälkeen kerrotaan, että sinulla on sen ja sen verran sisäelinten ympärillä olevaa rasvaa eli viskeraalirasvaa, mutta mitä se sitten on? Mitä luku paperissa oikeasti tarkoittaa? Edellä mainittu viskeraalirasva ja muutama muu asia herättivät minussa kysymyksiä joihin halusin kunnollisia vastauksia. InBody-mittaus itsessään on helppo prosessi, mutta tuloksien tulkitseminen ei välttämättä niinkään, joten päätin etsiä vastauksia ja avata mittauksen tulokset kohta kohdalta.


InBody-mittaus

Kehonkoostumuksen mittaus on prosessi, jossa määritetään rasvan, lihasten, luun ja muiden kudosten suhteellinen määrä kehossa. Yksi tapa mitata kehon koostumusta on käyttää InBody-laitetta. Tämä laite käyttää biosähköistä impedanssianalyysiä (BIA) kehon koostumuksen arvioimiseen lähettämällä pienen sähkövirran kehon läpi.

InBody-laitteen käytön etuja ovat, että se on nopea ja tarkka sekä suhteellisen edullinen tapa seurata oman kehonkoostumuksen muutoksia. Lisäksi se voi tarjota yksityiskohtaista tietoa kehon koostumuksesta, kuten rasvan ja lihasten jakautumisesta kehon eri osiin.

Tohtori Joon-shik Song perusti InBodyn vuonna 1996, ja InBody-laite julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2000. Yritys sijaitsee Etelä-Koreassa ja on sittemmin laajentunut maailmanlaajuisesti toimipisteillään Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. InBody-mittauspaikkoja on myös Suomessa valtava määrä, esimerkiksi *Bodymajan kautta pääset kehonkoostumusmittaukseen ilman ajanvarausta, palvelu on kotimainen ja toimipisteitä on kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Koodi: AARO20 – saat 20 % alennuksen kaikista kehonkoostumusmittauksista:
Bodymaja Kehonkoostumusmittaukset


Miten valmistautua In-Body mittaukseen?

InBody-kehonkoostumusmittaukseen valmistautumiseksi on suositeltavaa:

  • Käytä kevyitä, mukavia vaatteita (älä käytä mitään metallisia, kuten vetoketjuja tai nappeja)
  • Vältä ruoan tai nesteiden nauttimista vähintään kahden tunnin ajan ennen mittausta
  • Tyhjennä rakko ennen mittausta
  • Vältä liikuntaa tai muuta fyysistä toimintaa vähintään kaksi tuntia ennen mittausta
  • Poista kaikki korut tai tarvikkeet, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin

Mittauksen aikana sinua pyydetään seisomaan laitteen päällä paljain jaloin ja pitämään kiinni käsikahvoista. Noudata mittaajan antamia ohjeita.

Kuinka InBody-mittaus suoritetaan?

Laite jolla mittaukseni tehtiin oli mallia InBody770, joka on tällä hetkellä markkinoiden uusin ja mittaustuloksiltaan tarkin kehonkoostumusmittari (2016). InBody-mittaus antaa visuaalisen kuvan kehosi koostumuksesta ja sisäisistä muutoksista. Tavallisen vaa’an antaessa painostasi kokonaiskuvan muun muassa kehon sisäiset nesteet, rasvat ja lihakset yhteenlaskettuna — InBody-mittauksella pystytään puolestaan seuraamaan näitä kaikkia arvoja erikseen, joka onkin äärimmäisen mielenkiintoista.

Yksinkertaisuudessaan laite toimii niin, että otetaan laitteessa olevat kahvat kumpaankin käteen. Kahvoissa on antureita, peukalolle oma ja muille sormille yhdessä oma. Myös jalkapohjilla on omat anturinsa, joiden päällä seistään. Eli sukkia ei saa mittauksen aikana olla jalassa ja mielellään muutenkin mahdollisimman kevyet vaatteet, sillä laite saattaa tulkita vaatteiden kuidun joksikin mitä se ei ole. Kun anturit ovat oikeilla paikoillaan laite alkaa ohjelman käynnistyessä lähettää pientä sähkövirtaa joka kulkee kehosi läpi sisäistä nestettä käyttäen. Sähkövirran aikana laite pystyy mittaamaan kehonkoostumuksen impedanssia (sähkövirralle aiheuttama vastus) käyttäen. Jokaisella kehon osalla on erilainen impedanssi ja sen takia laite pystyy erittelemään ruumiinosat toisistaan. 

Aluksi laitteeseen asetetaan ylös asiakkaan pituus, ikä ja sukupuoli. Muita tietoja ei tarvita. Seisotaan kevyessä haara-asennossa antureiden päällä. Kädet pidetään vartalon sivuilla suorina, käsien koskettamatta kylkiä. Ohjelma käynnistetään jonka aikana ei saa puhua. Laite tulostaa sinulle mittauksen päätyttyä paperin, josta pystytään katsomaan kehonkoostumuksen tulokset. 

HUOM! Mittaus on kaikkein luotettavimmillaan, kun se tehdään heti aamulla tyhjällä vatsalla.

InBody-mittaus

Mitä InBody-mittaus tulokset tarkoittavat?

Kehon vesi (L) = Solun sisäinen vesi (ICW) + Solun ulkoinen vesi (ECW). Minulla ICW on 40,2 L ja ECW 23,5 L. Paperin oikeasta alakulmasta löydetään ”Tutkimusparametrit” -osio, josta nämä tiedot löytyvät. Huomataan, että minulla molemmat arvot ovat koholla, varsinkin sisäinen vesi. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että tällä hetkellä olen kreatiinikuurilla ja tunnetustihan kreatiini sitoo vettä soluihin, jonka kautta suorituskyky kasvaa. Voidaan siis todeta kuurin toimivan.

Proteiini (KG) = Yksinkertaisesti kertoo kehossasi olevasta proteiinin määrästä — siitä lihasten tärkeästä rakennusaineesta. Minulla näyttää sekin arvo olevan hieman koholla, oletan ettei siitä mitään haittaa voi lihaksen kasvatuksen kannalta olla.

Mineraalit (KG) = Mineraaleja on eniten luissa (noin 80%) ja loput (noin 20%) löytyvät kehon nesteistä. Koska mineraaleja ei pystytä luun takia sähkönjohtuvuuden kautta katsomaan, korreloidaan mineraalien määrä lihasmassaan nähden.

Paino (KG) / Luustolihasmassa / Rasvamassa = Tuloksissa janan pituus kertoo suhteutetusta luvusta samanpituiseen henkilöön ja janan perässä oleva luku kertoo testattavan todellisesta rasvan tai lihaksen määrästä. 

Painan 93,9 kg. Lihasta siitä on 50,4 kg ja rasvaa 6,5 kg. Loput painosta koostuu esimerkiksi nesteistä ja luumassasta. Luumassan määrä löytyy paperista jälleen kohdasta ”Tutkimusparametrit”, luumassani on 5,31 kg, ja viitearvoinen luumassan määrä pituisellani ihmisellä mittauksen mukaan on 3,51 – 4,29 kg. Eli voisin oikeasti sanoa omistavani isot luut.

Painoideksi

Painoindeksi (KG/M²) eli BMI (Body Mass Index) = BMI:llä voidaan arvioida suuntaa antavasti henkilön lihavuutta tai laihuutta. Normaali painoideksi arvo on 18,5 – 25,0, jos BMI on raja-arvojen sisällä olet normaali painoinen. 

BMI 25,0 – 30,0 tarkoittaa lievää ylipainoa.

BMI 30,0 – 35,0 tarkoittaa merkittävää lihavuutta.

BMI 35,0 – 40,0 tarkoittaa vaikeaa lihavuutta.

BMI yli 40,0 tarkoittaa sairaalloista lihavuutta. 

Vastaavasti, jos BMI jää alle 18,5 se tarkoittaa alipainoa ja niin edelleen. 

Painoindeksini on 25,2 eli analyysin mukaan olen todella lievästi ylipainoinen. Mikä ei pidä paikkaansa — tälläinen tulos johtuu lihasmassan määrästä. Tuloksia on siis syytä tarkastella järjen kanssa.

Muistan vielä vuosia sitten olleeni alipainoinen saman pituisena kuin nyt olen. On aivan mahtavaa huomata, että omalla toiminnallani ja ratkaisuillani olen pystynyt kääntämään kelkan päälaelleen.

Yksilölliset erot

Rasvaprosentti (%) = Rasvaprosentti kertoo prosenttiosuuden rasvan määrästä koko kehossa. Normaali rasvaprosentti arvo on miehillä alle 20 % ja naisilla se on hieman korkeampi, alle 28 %.

Rasvaprosenttini on 6,9 %. Se on suhteellisen alhainen rasvaprosentti joka päiväiseen elämään, mutta on hyvin yksilöllistä minkälaisissa rasvoissa oma keho viihtyy. Itse viihdyin matalissa rasvoissa ja niin se on aina ollut. Rasva ei tartu kovin helposti (Ectomorph). Tarkastelisin tätä lukua kuitenkin todella skeptisesti, koska en usko rasvaprosenttini olevan noin alhainen.

Lihastasapaino = Ylempi jana (kg) kuvaa rasvatonta lihasmassaa suhteessa ideaalipainoon ja alempi jana (%) kuvaa rasvattoman lihasmassan suhdetta nykyiseen painoon. 

Tuloksista näkee kehoni olevan tasapainoisessa tilassa. Oikea käsi on 100 grammaa vasenta painavampi ja vasen jalka on puolestaan hieman oikeaa kevyempi, mutta erot eivät kuitenkaan ole suuria. Paperin oikeasta reunasta löytyy kohta ”Kehon tasapainon arviointi”, josta voi myös nähdä arvion kehon tasapainoisuudesta.

Viskeraalirasva eli sisäelinrasva (CM²) = Viskeraalirasva kaavion löytää paperin oikeasta yläreunasta. Laite tekee mittauksen vatsaontelon leveimmäistä kohdasta. Suositeltu arvo on alle 100 cm², iästä riippumatta. Eli tummennetulle alueelle jäävä arvo olisi vielä normaalin rajoissa. Viskeraalirasva on terveyden kannalta merkittävämpi arvo kuin ihon alla oleva rasva. Korkeat viskeraalirasva arvot ovat yhteydessä vakaviin tauteihin kuten sydänsairauksiin. Liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla pystytään merkittävästi vaikuttamaan viskeraalirasvan määrään.

Painokontrolli = Laite ehdottaa sinulle ideaali kehonkoostumuksen saavuttamiseksi rasva- ja lihasmäärän.

InBody -pisteet eli fitness indeksi = Valmistajan kehittämä mittari kehonkoostumuksen arviointiin. Indeksiin vaikuttavat rasva- ja lihasmassan suhde sekä määrä. 

Arvo 70 tarkoittaa hintelää tai lihavaa.

Arvo 70 – 90 tarkoittaa normaalia.

Arvo yli 90 tarkoittaa lihaksikasta tai rotevaa. 

Arvo voi olla myös yli 100, mikäli henkilö on tavallista lihaksikkaampi.

InBody-mittaus ja loppukatsaus

Tulokset yllättivät hyvin positiivisessa mielessä. Tottakai niitä on syytä tarkastella edelleen kriittisesti, koska mittaus tehtiin keskellä päivää ja ennen mittausta oli syöty jo muutama ateria. Miltä tulokset mahtaisivat näyttää heti aamulla tyhjällä vatsalla tehtynä..? Toivottavasti lopputulos ei hirveästi heittäisi.

Keho on lihaksistoltaan tasapainossa. Sisäiset rasvat näyttävät erittäin hyvältä. Lihasta on tullut, mutta rasvaa ei juurikaan — tietysti tervetullut yllätys. Rasvaa on ainoastaan keskivartalon alueella ja kilo per jalka, joten sitä ei tosiaan ole paljon (herättää ihmetystä, ettei ole enempää). Painoindeksi alkaa pikkuhiljaa näyttämään miehisiä lukuja. Perusaineenvaihdunta on pilvissä ja yritän syödä mahdollisimman paljon, mutta tuloksien mukaan ilmeisesti voisin syödä vieläkin enemmän, koska rasvana kalorit eivät näytä varastoituvan. 

Äärimmäisen silmiä avaava analyysi ja tulokset olivat positiivinen yllätys. Ilmeisen oikeaan suuntaan ollaan menossa. Ruokavalio on tehnyt tehtävänsä ja tuloksia on tullut. Motivaatiotasot ovat korkealla, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

FAQ | InBody-mittaus

Mikä on InBody-mittaus?

InBody-mittaus antaa visuaalisen kuvan kehosi koostumuksesta ja sisäisistä muutoksista. Tavallisen vaa’an antaessa painostasi kokonaiskuvan muun muassa kehon sisäiset nesteet, rasvat ja lihakset yhteenlaskettuna — InBody-mittauksella pystytään puolestaan seuraamaan näitä kaikkia arvoja erikseen ja tarkemmin.

Miten InBody-mittaus tehdään?

Mittauksen aikana sinua pyydetään seisomaan laitteen päällä paljain jaloin ja pitämään kiinni käsikahvoista. InBody-laite käyttää biosähköistä impedanssianalyysiä (BIA) kehon koostumuksen arvioimiseen lähettämällä pienen sähkövirran kehon läpi (ei tunnu miltään).

Miten valmistautua InBody-mittaukseen?

– Käytä kevyitä, mukavia vaatteita (älä käytä mitään metallisia, kuten vetoketjuja tai nappeja)
– Vältä ruoan tai nesteiden nauttimista vähintään kahden tunnin ajan ennen mittausta
– Tyhjennä rakko ennen mittausta
– Vältä liikuntaa tai muuta fyysistä toimintaa vähintään kaksi tuntia ennen mittausta
– Poista kaikki korut tai tarvikkeet, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin


Edit (2023). Kävin viimeksi kehonkoostumusmittauksessa 7.11.2019, joka tehtiin laitteella seca mBCA 515, kehonkoostumusmittauksesta ja tuloksista video alla.

Tulokset 2019

InBody-mittaus
InBody-mittaus

Edit (2023). Toinen kehonkoostumus video, joka kuvattu 29.9.2017. Vuosien varrella on tapahtunut paljon…

Suosittelen käymään säännöllisesti kehonkoostumusmittauksessa. InBody-mittaus luotettavaa tietoa nykytilanteestasi. Tulokset ovat silmiä avaava kokemus, joiden avulla asioihin pystytään vaikuttamaan.

Koodi: AARO20 – saat 20 % alennuksen kaikista kehonkoostumusmittauksista:
Bodymaja Kehonkoostumusmittaukset


InBody-mittaus

2 thoughts on “InBody-mittaus ja tuloksien tulkitseminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *