Aaro Huttunen

 Valmentaja | Yrittäjä

🎥 YouTuber | Podcaster

Jaan tietoa parempiin valintoihin, liittyen esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja taloudellisiin ratkaisuihin. Opiskelen ja kokeilen ensin itse kaikkea ennen ajatuksien jakamista (koekaniini). Haluan tulla paremmaksi versioksi itsestäni joka päivä, kaikilla osa-alueilla, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Sisällön kautta toivon pystyväni auttamaan myös sinua tällä matkalla!

TARINA

VIDEOT