KAULAN OHJASLIHAS | SPLENIUS CERVICIS

Lähtökohta | Origo

Rintarangan Okahaarakkeet TH3 – TH6 (Processus Spinosus)

Kiinnityskohta | Insertio

Kaularangan Poikkihaarakkeet C1 – C3 (Processus Transversus)

Tehtävä | Funktio

Kaularangan Taaksetaivutus (Extensio)
Kaularangan Sivutaivutus (Lateral Flexio)

Kaulan Ohjaslihas