SUOLILUULIHAS | ILIACUS

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Pinta (Fossa Iliaca)

Kiinnityskohta | Insertio

Pieni Sarvennoinen (Trochanter Minor)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio) Lonkkanivelen Sisäkierto (Rotatio)

Suoliluulihas