KOLMIPÄINEN POHJELIHAS | TRICEPS SURAE

Kolmipäisen Pohjelihaksen lihasryhmään kuuluu kaksi lihasta:

Kaksoiskantalihas | Gastrocnemius

Leveä Kantalihas | Soleus

Kolmipäinen Pohjelihas