Performance Habits | Brendon Burchard

Miksi pelkäät haluta enemmän?” – High Performance Habits kirja alkaa kyseisestä kysymyksestä. Kun yritämme täyttää erilaisia nykypäivän vaatimuksia ja saavuttaa haluamaamme, saamme usein seuraavanlaisia vastauksia:

 • Työskentele ahkerasti.
 • Ole intohimoinen.
 • Keskity vahvuuksiin.
 • Harjoittele paljon.
 • Pysy päätöksessä.
 • Ole kiitollinen.

Ei ole epäilystä siitä, etteikö edellä mainitut neuvot olisi hyödyllisiä ja ajattomia – niitä noudattamalla tuskin voi kulkea harhaan. Ja nuo kaikki yhdistämällä saat varmasti aikaan mahtavan alkupuheen mihin tilanteeseen tahansa. Mutta ovatko nämä ohjeet riittäviä? Todennäköisesti tunnet jonkun joka noudattaa kaikkia kyseisiä ohjeita, mutta he eivät silti ole siellä missä haluaisivat tai eivät ole tyytyväisiä elämäänsä.

Poimintoja kirjasta | *Sisältää mainoslinkkejä.
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Amazon)

”These habits will make you extraordinary.”
– Brendon Burchard | High Performance Habits


Mitä korkea suorituskyky tarkoittaa?

Oikeanlaisten tapojen kautta kuka tahansa pystyy saamaan aikaan parempia tuloksia ja tulemaan korkean suorituskyvyn omaavaksi yksilöksi – millä tahansa osa-alueella. Kaikki tavat eivät kuitenkaan ole samanarvoisia.

On huonoja, hyviä, parempia ja parhaita tapoja toteuttaa asioita. Sillä on merkittävästi väliä millaiset tavat valitset esimerkiksi elämääsi ja töitäsi ajatellen, High Performance Habits luettelee oleellisimmat. On otettava selvää siitä mitkä tavat merkitsevät kaikista eniten valitsemallasi osa-alueella. Voit tietysti aloittaa kirjoittamaan Unelmien Päiväkirjaa heti, mutta onko se riittävästi viemään sinua eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla?

Se mikä on saavutettavissa – ei ole aina kaikista tärkeintä. On paljon asioita joita voit tehdä. Keskeinen kysymys: ”Kuinka voin saavuttaa enemmän?”, muuttuu kysymykseksi: ”Miten haluaisin elää?”. Liian moni ihmisistä haluaa varmuutta keskelle kaaosta, mutta lopulta varmuus sokaisee sinut ja johtaa epäonnistumiseen tai muuttumattomiin rajoitteisiin. Ihminen joka elää varmuudessa on kaikista sulkeutunein oppimista ajatellen ja kaikkein haavoittuvaisin muutoksille. Tullaan siihen, että korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt kasvavat näistä ihmisistä erilleen ja korvaavat varmuuden uteliaisuudella sekä itsevarmuudella.

 1. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat menestyksekkäämpiä kuin vertaisensa, ja silti he stressaavat vähemmän.
 2. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt rakastavat haasteita ja luottavat itseensä enemmän, että voivat saavuttaa tavoitteensa – riippumatta vastoinkäymisten määrästä.
 3. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat terveempiä kuin vertaisensa.
 4. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat onnellisempia.
 5. Korkean suorituskyvyn omaavia henkilöitä ihaillaan.
 6. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt saavat parempia arvosanoja ja saavuttavat korkeampia tavoitteita.
 7. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt työskentelevät intohimoisesti riippumatta palkkioista.
 8. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat itsevarmoja (oikeiden syiden takia).
 9. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt toimivat vahvuuksiensa ulkopuolella.
 10. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat poikkeuksellisen tehokkaita – he hallitsevat työn laadun.
 11. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat mukautuvia tehtävissään.

”When you knock on the door of opportunity, do not be surprised that it is Work who answers.”

Asiat mitkä merkitsevät

Lukuisien haastattelujen ja testien jälkeen on muodostunut Korkean Suorituskyvyn Indikaattori, jossa on 6 tapaa (final six the high performance habits = HP6), jotka mittaavat menestystä (High Performance Indicator = HPI). HPI pilotoitiin yli 30,000 ihmisen avulla – heitä oli 195 maasta. Nämä 6 tapaa yhdessä korreloivat suoraan korkean suorituskyvyn kanssa, mutta myös jokainen tapa erikseen auttaa tällä matkalla. Yhdessä tavat johtavat merkittäviin tuloksiin, esimerkiksi onnellisuuden, paremman terveyden ja positiivisempien ihmissuhteiden kautta:

1. Etsi selkeyttä (seek clarity)

Kuka haluat olla, miten haluat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mitä haluat ja mikä tuo sinulle suurimman merkityksen tunteen. Kaikki alkaa seuraavanlaisilla kysymyksillä: ”Minkälainen ihminen haluan olla sillä välin kun teen tätä?”, ”Miten minun pitäisi kohdella muita?” ja ”Mitkä aikomukseni ovat?”. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset eivät ainoastaan aloita tilanteita tämän kaltaisilla kysymyksillä, vaan kysyvät niitä itseltään jatkuvasti. He kehittävät johdonmukaisesti tilanteen merkitystä itselleen, uudestaan ja uudestaan.

2. Luo energiaa (generate energy)

Jotta pystyt ylläpitämään keskittymiskykyä, vaivannäköä ja hyvinvointia. Sinun täytyy jatkuvasti pitää huolta muun muassa jaksamisestasi sekä fyysisesti että psyykkisesti ja positiivisista tunteista, että jaksat ylläpitää parasta tasoasi (A game).

3. Kasvata välttämättömyyttä (raise the necessity)

Poikkeuksellista suorituskykyä varten. Tällä tarkoitetaan sitä, että aktiivisesti korostat itsellesi syitä, miksi sinun pitää suoriutua hyvin. Välttämättömyys on sekoitus sisäisiä standardeja (esimerkiksi identiteetti, uskomukset, arvot ja olettamukset) sekä ulkoisia vaatimuksia (esimerkiksi sosiaaliset velvoitteet, kilpailu, yleisö ja deadlinet). Tiedosta aina ”Miksi?” ja ruoki tulta aina kun on tarpeen.

4. Lisää tuotteliaisuutta (increase productivity)

Ensisijaisella kiinnostuksen alueella. Erityisesti keskity laadun ulosantiin sillä alueella, jolla haluat menestyä ja tulla kuulluksi. Sinun täytyy myös minimoida häiriötekijät (mukaan luettuna mahdollisuudet), jotka varastavat keskittymiskykyä.

5. Kehitä vaikutusvaltaa (develop influence)

Ihmisiin ympärilläsi. Se auttaa sinua saamaan ihmiset uskomaan ja tukemaan sinua. Jos et tietoisesti kehitä positiivista tukiverkkoa, suuret saavutukset ovat pitkällä tähtäimellä mahdottomia saavuttaa.

6. Näytä rohkeutta (demonstrate courage)

Tuomalla esiin ideoitasi, tekemällä rohkeita liikkeitä ja seisomalla sanojesi sekä muiden takana, vaikka edessä olisi epävarmuutta, pelkoa ja vaaroja. Rohkeus ei ole satunnainen teko vaan valinnainen piirre.

Vahvuudet eivät pelkästään riitä

Ensimmäiset kolme kohtaa: etsi selkeyttä, luo energiaa ja kasvata välttämättömyyttä kuuluvat henkilökohtaisiin korkean suorituskyvyn tapoihin. Jälkimmäiset kolme: lisää tuotteliaisuutta, kehitä vaikutusvaltaa ja näytä rohkeutta kuuluvat puolestaan sosiaalisiin korkean suorituskyvyn tapoihin. Kun omaksut näistä tavoista kaikki, tulet suoriutumaan korkealla tasolla kaikista elämän tilanteista.

Jos haluat saavuttaa poikkeuksellisen korkean suoritukyvyn ja menestyä pitkällä aikavälillä, on sinun kehityttävä alueilla jotka eivät tule sinulta luonnostaan. Maailma on täynnä epävarmuuksia ja kasvavia vaatimuksia – luontaiset vahvuutesi eivät tule riittämään. High Performance Habitsin mukaan hyvät uutiset ovat ne, että keneltäkään ei synnynnäisesti puutu näistä tavoista mitään. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset eivät ole syntyneet näiden tapojen kanssa, he ovat kehittäneet tapoja säännöllisesti.

If you really want to make your mark, you’ll have to grow more to give more, and that won’t feel easy or natural.”

Performance

Kuuluisia tekosyitä

 • Minulla ei ole riittävästi persoonallisuutta suoriutumaan [”En ole…” – esimerkiksi riittävän karismaattinen, ulospäinsuuntautunut, intuitiivinen tai avoin].
 • En ole viisain ihminen huoneessa.
 • ”En ole luontaisesti lahjakas kuten muut. En syntynyt sellaisena.”
 • ”Minulla ei ole riittävästi kokemusta.”
 • ”Olen [tummaihoinen, latino, keski-ikäinen, liian nuori tai maahanmuuttaja] ja sen takia en pysty menestymään.”
 • Työpaikka ei tue minua tarpeeksi.

On aika tiedostaa näiden tekosyiden merkityksettömyys, erityisesti pitkällä aikavälillä. Niillä ei ole käytännössä mitään väliä.

Miltä minusta tuntuu, kun saavutan korkean suorituskyvyn?

Kun korkeasta suoriutuvat ihmiset kuvailevat kyseistä tunnetta, kuvaillaan sitä sanoilla: täysi sitoutuminen, ilo ja itseluottamus (tässä järjestyksessä). Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat täysin uppoutuneita siihen mitä ovat tekemässä, he nauttivat siitä mitä tekevät ja he luottavat itseensä sekä kykyihinsä siinä että pystyvät suoriutumaan tilanteesta.

High Performance Habits: Henkilökohtaiset tavat (yhteensä 6)

#1 Etsi selkeyttä (seek clarity)

”If you don’t have clarity of ideas, you’re just communicating sheer sound.”
– Yo-Yo Ma

Selkeys on huolellista harkintaa ja tietoista kokeilua. Selkeys löytyy kysymällä itseltään jatkuvasti tarkentavia kysymyksiä, että pystytään määrittelemään tarkemmin oman elämän perspektiivejä. Selkeyden pystyy yhdistämään itsetuntoon – siihen kuinka positiivisessa valossa näet itsesi ja kuinka hyvin tunnet itsesi. Selkeyttä varten tarvitset yksiselitteisiä ja haastavia tavoitteita. Kun tavoittelet elämän osa-alueilla suuria, luo se hyvin pohjan korkealle suorituskyvylle.

Sinulla pitää olla myös selkeä suunnitelma. Suunnitelma on yhtä tärkeä kuin motivaatio ja tahdonvoima. Se myös auttaa sinua näkemään häiriötekijöiden toiselle puolelle ja tukee sinua ikävien mielentilojen osuessa kohdalle. Mitä selkeämpi visio sinulla on, sitä enemmän saat aikaan vaikka olo tuntuisi väsyneeltä. Kun näet seuraavat vaiheet suoraan edessäsi, on vaikea olla tarttumatta niihin.

High Performance Habits ja selkeyteen liittyviä kysymyksiä:

 • Mitkä asiat ovat sinulle selkeitä joiden avulla tulet suoriutumaan paremmin kuin vertaisesi?
 • Mihin keskityt, jotta pysyt selvillä siitä mikä merkitsee kaikista eniten?
 • Mistä et ole täysi selvillä ja kuinka se vaikuttaa suorituskykyysi?
 • Mitä teet, kun tunnet olosi epävarmaksi, etkä tiedä mihin suuntaa lähteä?
 • Jos sinun pitäisi selittää jollekin, mikä tekee sinusta menestyksekkään – mitä kertoisit?
 • Mitä muuta tiedät itsestäsi joka tekee sinusta menestyksekkään, kun mietitään asiaa arvojen ja vahvuuksien yli?
Performance

Tulevaisuuden neljä osa-aluetta

Korkean suorituskyvyn (performance) omaavat ihmiset pystyvät jakamaan aikomuksensa selkeästi neljään eri kategoriaan: heihin itseensä (Self), sosiaaliseen ympäristöön (Social), heidän taitoihinsa (Skills) sekä muiden palvelemiseen (Service).

Sinä itse (self)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset pystyvät kuvailemaan tulevaisuudessa olevaa itseään paremmin kuin vertaisensa. Jos sinun pitäisi kuvailla itseäsi tulevaisuudessa, millainen sinä olisit? Kysymystä kannattaa miettiä usein. Jos sinun pitäisi kuvailla tulevaisuuden sinua kolmella adjektiivilla, vastauksen tulisi tulla itsevarmasti ja nopeasti. Ihmiset jotka suoriutuvat korkean suorituskyvyn alaisuudessa näkevät itsensä positiivisessa valossa nyt ja tulevaisuudessa sekä pyrkivät aktiivisesti kohti tulevaisuuden kuvaa. Se kuitenkin tarkoittaa samalla sitä, että he elävät myös tällä hetkellä parhaana itsenään – eivät vasta ensi viikolla tai ensi kuussa.

”Know thyself.”

Harjoitus:

 • Kuvaile itseäsi seuraavissa tilanteissa viimeisten kuluneiden kuukausien ajalta, miten olet kokenut ne: ollessasi paremman puoliskosi kanssa, töissä, lastesi kanssa, joukkueessa tai ryhmässä liikunnan suhteen ja sosiaalisissa tilanteissa tuntemattomien kanssa.
 • Kysy sitten itseltäsi: ”Onko tuo ihminen oikeasti se henkilö, jonka haluan nähdätulevaisuudessa?” Miltä tulevaisuuden itseni tulisi näyttää, tuntua ja miten hän käyttäytyy erilaisissa tilanteissa?
 • Jos voisit kuvailla itseäsi kolmella tavoitteellisella sanalla – sanoilla jotka kuvaisivat tulevaisuuden itseäsi parhaiten – mitkä ne olisivat? Miksi nämä sanat ovat sinulle merkityksellisiä?

Sosiaalinen ympäristö (social)

Korkean suorituskyvyn omaavilla ihmisillä on selkeät aikomukset jokaisessa tilanteessa siitä, että miten haluavat ihmisten ihmisten kohtelevan toisiaan. Jokaisessa tilanteessa on merkitystä miten ihmiset haluavat heitä itseään kohdeltavan ja kohtelevat toisiaan. Jos tämä kuulostaa tavallisen terve järkiseltä – mieti esimerkiksi seuraavia tilanteita:

 • Ennen viimeisintä tapaamista, mietitkö sitä minkälaisessa vuorovaikutuksessa haluat olla jokaisen osallistujan kanssa?
 • Ennen viimeisintä puhelua, mietitkö millaisella äänensävyllä aiot puhua?
 • Viimeksi kun olit paremman puoliskon tai ystävien kanssa, mietitkö minkälaista energiaa haluat ympärillesi luoda?
 • Viimeksi kun jouduit johonkin ristiriitaiseen tilanteeseen, mietitkö omia arvojasi ja kuinka haluaisit toisen ihmisen kohtaavan ne?

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset käyttävät myös seuraavanlaisia kysymyksiä, kun pyrkivät nostamaan omia aikomuksiaan selkeämmiksi:

 • Kuinka voin olla hyvä ihminen tai johtaja tulevassa tilanteessa?
 • Mitä toinen ihminen/ihmiset tarvitsevat juuri nyt?
 • Millaista mielialaa ja äänensävyä haluan käyttää?

Yleensä tärkeimmät tunteet mitä ihmiset haluavat tuntea vuorovaikutuksen aikana ovat arvostus ja ymmärrys.

Taidot (skills)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset ovat selvillä siitä millaisia taitoja heidän tulee kehittää tulevaisuutta varten. Mitkä ovat kolme tärkeintä taitoa, joita tulet tarvitsemaan enemmän? Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt myös keskittyvät näihin taitoihin tarkasti. Niiden kehittämistä ajatellen asetetaan tapoja ja rutiineja. Jos he esimerkiksi haluavat opetella enemmän musiikista, he määrittelevät millaisesta musiikista ja keskittyvät siihen.

Look for the future.
Identify key skills.
Obsessively develop those skills.

– High Performance Habits

Harjoitus:

 • Määrittele tärkeimmät kiinnostuksen kohteet joihin sinun pitää kiinnittää enemmän huomiota. Kirjoita ylös kolme taitoa mikä tekee ihmisistä menestyviä juuri näillä osa-alueilla.
 • Jokaisen taidon alle kirjoita mitä tulet tekemään kehittääksesi kyseistä taitoa. Luetko, hankitko valmentajan, menetkö harjoituksiin? Milloin? Tee suunnitelma näiden taitojen kehittämiseksi, laita ne ylös kalenteriin ja ole johdonmukainen.
 • Mieti näitä mielenkiinnon kohteita ja kirjoita ylös kolme taitoa joita tulet tarvitsemaan kyseisellä osa-alueella 5 tai 10 vuoden päästä. Toisin sanoen, yritä kuvitella miltä tulevaisuus näyttää. Mitä uusia tapoja tulet todennäköisesti tarvitsemaan?

Palveleminen (service)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset välittävät suuresti siitä, että minkälaisen vaikutuksen he tulevat tekemään muihin ihmisiin tulevaisuudessa ja yleisesti, joten he pyrkivät joka päivä tuomaan parhaat puolensa esiin. He yrittävät tehdä enemmän ja nähdä enemmän vaivaa. Miten voin antaa ihmisille enemmän ja tehdä epätavallisen suuren vaikutuksen maailmaan? Mitä kautta voin saada aikaan eniten arvoa ja inspiroida ihmisiä ympärilläni? Nämä ihmiset eivät elä menneisyydessä vaan kysyvät itseltään, mikä merkitsee juuri nyt?

Performance

Määrittele millaista tunnetta etsit

Pystyt itse vaikuttamaan siihen mitä tunnet milloinkin. Ikävät tunteet voivat johtaa erilaisiin tunnetiloihin kuten pelkoon tai ahdistukseen, mutta kaikkiin tunteisiin pystytään myös vaikuttamaan, kun ne tiedostetaan. Voit sanoa itsellesi, että nämä tunteet haluavat vain kertoa sinulle, että kiinnitä tällä hetkellä enemmän huomiota näihin tiettyihin osa-alueisiin, jotka saavat nämä tunteet hereille. Tunteet tulevat ja menevät.

My automatic emotions don’t have to be in charge.
My feelings are my own.

Kun lopetamme kiinnittämään huomiota omiin tunteisiimme – olemme pulassa. Silloin negatiiviset asiat alkavat kasaantua ja negatiiviset tunteet ottavat vallan. Silloin on vaikea päästä omien tunteiden ohjaksiin. Kysy itseltäsi joka päivä: ”Mitä haluan tuntea tänään? Miten voisin määritellä tälle päivälle merkityksen joka vaikuttaa niihin tunteisiin joita haluan kokea?

Määrittele mikä on merkityksellistä

 • Miten tiedät että teet jotain merkityksellistä?
 • Miltä se tuntuu?
 • Jos sinun pitäisi valita kahden hyvän tehtävän väliltä, miten valitsisit sinulle merkityksellisemmän?
 • Miten tiedät milloin teet jotain mikä ei tuo elämääsi merkityksellisyyttä?
 • Elämän lopussa, mistä tiedät että olet elänyt merkityksellisen elämän?

Intohimo + Kasvu + Vaikutus = Henkilökohtainen tyydytys
Innostus + Yhteys + Tyytyväisyys + Johdonmukaisuus = Merkitys

”Unhappiness is not knowing what we want and killing ourselves to get it.”
–Don Herold

”The meaning of life is whatever you ascribe to it.”
– Joseph Campbell

#2 Luo energiaa (generate energy)

Mitä matalammat energiatasot sinulla on:

 • Sitä matalampi on yleisen onnelisuutesi taso.
 • Sitä matalampi on innostuneisuutesi asioita kohtaan.
 • Sitä matalampi havaintokykysi on oman menestyksesi suhteen verrattuna vertaisiin.
 • Sitä matalampi itseluottamuksesi tulee olemaan, kun kohtaan epäonnea.
 • Sitä heikommin pystyt vaikuttamaan muihin ihmisiin ympärilläsi positiivisessa valossa.
 • Sitä epätodennäköisemmin lähdet harjoittelemaan ja sitä todennäköisemmin syöt huonosti.

Matalat energiatasot tulevat satuttamaan sinua ajatellen korkean suorituskyvyn saavuttamista. Se vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin heikentävästi. Hyvät energiatasot ovat suoraan verrattavissa myös oppimiseen, luovuuteen ja itsevarmuuteen. Mitä enemmän sinulla on energiaa, sitä todennäköisemmin olet onnellisempi ja pystyt liikkumaan eteenpäin elämässä.

Kysymyksiä

Näiden kysymysten kautta pystyt saamaan kiinni siitä, ovatko energiatasosi riittävän korkealla:

 • Kannatko koskaan negatiivisia tunteita tai energiaa edellisestä tapaamisesta tai tekemisestä seuraavaan?
 • Tunnetko olosi joskus väsyneeksi ja silti siirryt seuraavan askareen ääreen ilman taukoa, vaikka tiedät, että sinun kannattaisi pitää tauko?
 • Menetätkö joskus läsnäolon tunteen ja arvostuksen elämää sekä muita ihmisiä kohtaan, mitä pidemmälle päivä etenee?

Tuo iloa

”Most folks are about as happy as they make up their minds to be.”
– Abraham Lincoln

Tutkimukset osoittavat, että ilo näyttelee suurta roolia korkean suorituskyvyn saavuttamisessa. Tuo iloa lisää omaan elämääsi jokapäiväisessä elämässä – se saa aikaan lähes kaikki muut positiiviset tunteet, joita haluamme elämäämme. Kun positiiviset tunteet ovat läsnä, lähes kaikki asiat muuttuvat paremmiksi: opit paremmin, olet terveempi, toimit psyykkisesti sekä fyysisesti tehokkaammin.

Entä, jos elämä ei ole onnellista ja ympärillä on ainoastaan negatiivisia asioita ja ihmisiä? On tehtäväsi muuttaa tilannetta, niin, että pystyt olemaan iloinen. Olet itse vastuussa omasta onnellisuudestasi ja sen kestävyydestä. Voit valita omat tunteesi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aina tulisi olla pelkästään iloinen. Myös korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset ovat joskus surullisia ja kohtaavat negatiivisia tunteita, mutta he vain käsittelevät niitä paremmin ja suuntaavat energiansa positiivisen energian luomiseen.

Tapoja jokapäiväiseen elämään

 • Määritä tunteet etukäteen joita haluat kokea. Mieti mitä haluat kokea ja visualisoi mielessä näitä tunteita, luo niitä jo valmiiksi.
 • Ennakoi positiivisia lopputuloksia päivän tehtävistä. Ole optimistinen ja selvillä tulevasta.
 • Kuvittele mahdollisimman stressaava tilanne ja mieti kuinka selviät siitä sulavasti. Valmistaudu haasteisiin ja ole realistinen.
 • Yritä lisätä elämään arvostusta, yllätyksiä, ihmeitä ja positiivisia haasteita.
 • Ohjaa sosiaalisia tilanteita positiivisia tunteita ja kokemuksia kohti.
 • Mieti säännöllisesti asioita joista olet kiitollinen.

Optimoi terveys

Kun ihmiset elävät epäterveellisesti, se ei johdu siitä etteivätkö he tietäisi kuinka elää terveellisesti. Me kaikki tiedämme kuinka pystymme lisäämään terveellisiä asioita elämäämme, nykyään sen pystyy kertomaan maalaisjärjellä. Harjoittelu – harjoittele enemmän. Ravitsemus – syö terveellisemmin. Uni – yritä nukkua vähintään 7-8 tuntia joka yö.

Ikävä kyllä ihmiset perustelevat itselleen typerillä väittämillä miksei edellä mainituista asioista pysty pitämään kiinni. Liian usein kaikki perustellaan esimerkiksi lauseilla: ”Olen syntynyt tällaisena.” tai ”Aikaa ei ole riittävästi.

Hankkiudu kuntoon heti

Jos olet rehellinen itsellesi, tiedät että sinun kuuluisi liikkua ja harjoitella säännöllisesti. Paljon. Erityisesti, jos välität omasta psyykkisestä terveydestäsi, puhumattakaan fyysisestä. Fyysinen harjoittelu lisää aivoissa olevien neuronien tuotantoa ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi oppimiseen ja kokonaisvaltaisiin aivotoimintoihin. Liikunta siis lisää oppimisen määrää – älä vähättele sen merkitystä. Liikunta myös vähentää merkittävästi stressiä.

”So if the demands of your job or life require you to learn fast, deal with stress, be alert, pay attention, remember important things, and keep a positive mood, then you must take exercise more seriously.”

Tutkimukset myös osoittavat, että liiallinen syöminen on tulos heikoista päätöksenteko kyvyistä – valitaan tietoisesti lyhytaikainen hyvän olon tunne pitkäaikaisen terveyden sijaan.

Mistä aloittaa?

Käytännössä aloittaminen mistä tahansa johtaa parempaan terveyteen. Yleensä keskitytään ravitsemukseen sekä säännölliseen liikuntaan. Jos et kuitenkaan olet tottunut liikkumaan on helpompi aloittaa pelkästään ravitsemusta parantamalla, koska esimerkiksi kuntosalille meneminen on uusi asia, mutta syöminen ei ole. Paremmat ruokailutottumukset johtavat todennäköisesti myöhemmin terveellisempiin valintoihin myös liikunnan suhteen.

#3 Kasvata välttämättömyyttä (raise necessity)

”Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. For this reason, mastery demands all of a person.”
– Albert Einstein

Välttämättömyys sisältää neljä tekijää: identiteetti, pakkomielle, velvollisuus ja kiireellisyys. Kaksi ensimmäistä ovat sisäisiä ja kaksi viimeisintä ulkoisia tekijöitä. Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa motivaatioon ja yhdessä niiden kautta saadaan aikaan korkean suorituskyvyn tasot.

 • Identiteetti, henkilökohtaiset standardit huippuosaamiselle.
 • Pakkomielle liittyen aiheeseen jota käsitellään.
 • Velvollisuus, sosiaalinen velvoite tai tarkoitus.
 • Kiireellisyys, konkreettiset deadlinet.

Sisäiset tekijät

Tutkimusten mukaan kehityksen seuraaminen on yhtä tärkeään kuin tavoitteen asettaminen. Jos kehitystä ei seurata, on käytännössä sama asia olla asettamatta tavoitteita tai olla elämättä omien standardien mukaan. Tämä periaate toimii käytännössä kaikilla elämän osa-alueilla.

Sisäisten standardien asettaminen tekee korkean suorituskyvyn saavuttamisen välttämättömäksi, ja sisäinen uteliaisuus tekee siitä nautinnollista. Pakkomielteen ja intohimon erottaa siitä, että ihmiset ymmärtävät intohimon kohteet, mutta pakkomielteisiä pidetään ”hulluina”. On kuitenkin tarpeen tuntea pakkomielteisyyttä sitä asiaa kohtaan missä haluamme menestyä: ”En voisi kuvitella eläväni ilman tätä.”, pakkomielteisyys johtaa korkeaan työmoraaliin.

Tehtäviä

 • Minkä arvojen mukaan elät, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä?
 • Mieti tilannetta lähiaikoina, missä et elänyt omien arvojen mukaan – mikä tähän oli syynä?
 • Mieti tilannetta, missä elit arvojesi mukaan olit siitä tyytyväinen – mikä tähän oli syynä?
 • Mitä asioita kohtaan olen pakkomielteinen?
 • Mitä asiaa kohtaan en ole ollut riittävän pakkomielteinen terveellä tavalla?
Performance

Ulkoiset tekijät

Sosiaaliset velvoitteet ja tarkoitus. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset tuntevat usein velvollisuuden tunnetta suoriutua tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla – paine tulee ulkopuolelta. Joku ulkopuolinen esimerkiksi luottaa heidän tekemiseensä ja he yrittävät täyttää nämä lupaukset. Korkean suorituskyvyn omaavia ihmisiä sitoo yhteen piirre, että he usein tekevät muiden eteen enemmän kuin itsensä.

Jos koet jossain tilanteessa, ettet suoriudu riittävällä tasolla, kysy itseltäsi: ”Kuka tarvitsee minua enemmän juuri nyt?” Kun sinulla on mahdollisuus palvella muita, et valita siitä kuinka paljon vaivaa se vaatii. Sinun pitää suoriutua hyvin, koska sinua tarvitaan. Sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa jonkun toisen elämään.

Aseta itsellesi todellisia määräaikoja tehtäville. Mitä ”todellinen” määräaika sitten tarkoittaa? Se on päivämäärä jolla on oikeasti merkitystä, koska ellei olisi, jotain negatiivista tulisi tapahtumaan. Kaikilla on erilaisia takarajoja elämässään ja niistä täytyy pitää kiinni.

Merkkejä korkeasta suorituskyvystä

 • Olet asettanut tavoitteita, jotka ovat selviä ja haastavia, mutta silti saavutettavissa.
 • Voimakasta keskittymistä ja kohdennettua huomiota tarvitaan.
 • Asia jota tehdään on itsessään palkitseva.
 • Menetät itsetietoisuuden ja tunnet olosi rauhalliseksi.
 • Aika pysähtyy – tunnet olosi keskittyneeksi nykyhetkessä.
 • Saat välitöntä palautetta suorituksestasi.
 • Tasapaino taitotasosi ja haasteiden välillä on sopiva. Tiedät mitä teet ja tehtävissä, vaikka se olisi haastavaa.
 • Sinulla on henkilökohtainen hallinnan tunne tilanteesta ja sen lopputuloksesta.
 • Lopetat ajattelemasta fyysisiä tarpeitasi.
 • Sinulla on kyky keskittyä täysin tämän hetkiseen tehtävään.

”Make a conscious effort to surround yourself with positive, nourishing, and uplifting people – people who believe in you, encourage you to go after your dreams, and applaud your victories.”
– Jack Canfield

#4 Lisää tuotteliaisuutta (increase productivity)

Tutkimukset osoittavat, että jos tunnet olosi tuotteliaaksi, tunnet itsesi myös tilastollisesti onnellisemmaksi, menestyneemmäksi ja itsevarmemmaksi. On myös huomattavasti todennäköisempää, että pidät itsestäsi paremmin huolta, saat useammin ylennyksiä ja ansaitset enemmän rahaa – verrattuna ihmisiin, jotka eivät koe olevansa tuotteliaita.

Ihmiset ja ryhmät joilla on selkeitä ja haastavia tavoitteita, suoriutuvat lähes aina paremmin kuin verrokit, joilla ei vastaavia tavoitteita ole. Tutkimukset osoittavat myös, että tärkeät tavoitteet inspiroivat ihmisiä työskentelemään muun muassa nopeammin, pidempiä aikoja, kiinnittävät enemmän huomiota tehtävään ja näkevät kokonaisvaltaisesti enemmän vaivaa.

Jos haluat olla tuottelias, sinun täytyy ylläpitää keskittymistä tärkeää tehtävää kohtaan. Nykypäivän kiireinen maailma tarjoaa tuhansittain ärsykkeitä ja informaatiota, josta sinun täytyy hyödyntää itsellesi tarpeellisia. Termi ”analysis paralysis” kuvastaa tilannetta hyvin, kun ylianalysoidaan ja mietitään asioita liian pitkälle – kerätään liikaa tietoa ja dataa. Tämä johtaa tilanteeseen jossa kulutetaan aivan liikaa energiaa moneen ylimääräiseen asiaan. Mieti siis minkälaista tietoa kyseiseen tehtävään tarvitset.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Yksinkertaisuudessaan tilanne ei tule koskaan tuntumaan tasapainoiselta, jos työskentelet asioiden parissa, jotka eivät tunnu mielenkiintoisilta ja merkityksellisiltä. Toisinaan ihmiset myös polttavat itseään loppuun työn parissa, jota rakastavat. Loppuun palamisen ja kiireisen välillä oleva tila on loppujen lopuksi vain hiuksen hieno.

Jos tunnet olosi usein väsyneeksi, on ratkaisu helppo. Pidä useammin taukoja. Kun joka tunti antaa fyysiselle ja psyykkiselle puolelle mahdollisuuden palautua hetken, tarjoaa se merkittäviä suorituskyvyllisiä hyötyjä. Usein riittää, että tehdään pieniä muutoksia arjen keskellä, että voimme tuntea olomme energiseksi ja tehokkaaksi. Sinun ei tulisi tehdä töitä yli tuntia ilman taukoa. Jopa 2-5 minuutin tauko joka tunti auttaa sinua pysymään huomattavasti energisempänä niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Hidastamalla työtahtia tai pitämällä useammin taukoja, tulet työskentelemään tehokkaammin ja saat enemmän laadukasta aikaa myös töiden ulkopuolella.

”One of the most common ways for the modern person to maintain
self-deception is to keep busy all the time.”
– Daniel Putnam

Performance

#5 Kehitä vaikutusvaltaa (develop influence)

Ainoa tapa vaikuttaa toiseen ihmiseen on ensiksi suhtautua heihin hyvin ja sen jälkeen auttaa heitä herättämään kunnianhimo ajatella paremmin, tehdä paremmin tai antaa enemmän. Ensimmäinen kohta toteutuu, kun keskitymme kysymiseen moittimisen sijaan. Toinen kohta toteutuu, kun autamme heitä ajattelemaan ja haastamme heitä kasvamaan.

Yksinkertaisesti sinun täytyy oppia kysymään. Jos haluat saada enemmän vaikutusvaltaa yksityis- tai työelämässä, sinun täytyy oppia kertomaan mitä haluat ja pyytää sitä. Tätä ei uskalleta tai osta tehdä, koska ei uskota siihen, että ihmiset ovat oikeasti valmiita auttamaan. Fakta on se, että jos ihmiset suostuvat auttamaan sinua ja vastaavat ”kyllä” auttaakseen sinua, he tulevat pitämään sinusta enemmän kun ovat onnistuneet auttamaan. Mitä enemmän pyydät ja jaat ideoitasi, sitä enemmän ihmiset tulevat tutuiksi ja mukaviksi, ja sitä enemmän he myös alkavat pitää ideoistasi. Kysy ja kysy usein…

Jos et pyydä apua, oikeat ihmiset eivät voi löytää tietä elämääsi.

#6 Näytä rohkeutta (demonstrate courage)

Rohkeus ei tarkoita ainoastaan sitä, että teemme rohkeita asioita ja suuria liikkeitä. Rohkeus on enemmän kuin vain pelkojen voittamista. Lopputulos rohkeuden jälkeen on asia jota haluamme tavoitella. Mieti seuraavaa:

”If your future best self – a version of you ten years older, who is even stronger, more capable, and more successful than you imagined yourself to be – showed up on your doorstep today and looked at your current circumstances, what courageous action would that future self advise you to take right away to change your life? How would your future self tell you to live?”

Jos aiot kehittää voimia, joita rohkeus vaatii, meidän täytyy tulla paremmaksi elämän normaalien haasteiden käsittelyssä. Meidän täytyy lopettaa viha/harmistuminen ja nähdä haasteet osana henkilökohtaista kehitystä. Meidän täytyy kunnioittaa ponnistelua.

Haasteet ovat välttämättömiä joita kohtaat nyt. Ne pakottavat sinut astumaan esiin ja olemaan vahva. Ne pakottavat sinut kehittymään paremmaksi versioksi itseäsi sekä rakkaimpiasi varten. High Performance Habits suosittelee opettelemaan olemaan paras versio itsestäsi.

High Performance Habits: Korkea suorituskyvyn tuhoajat

#1 Ylemmyyden tunne

Ylemmyyden tunteella ei ole tilaa terveessä mielessä. Kukaan ei halua olla tekemisissä suuren egon omaavan narsistin kanssa, joka kuvittelee olevansa muiden yläpuolella. Saattaa olla tilanteita, joissa tiedät aiheesta enemmän kuin muut ympärilläsi tai perheesi varallisuus on tarjonnut sinulle mahdollisuudet joita vain harvat saavat, mutta siitä voit olla varma, että et ole ainoa ihminen joka maan päällä kulkee joka osaa, tai on kokenut ja/tai tehnyt samat asiat kuin sinä.

#2 Tyytymättömyys

Ajatellaan, että tyytymättömyyden tunne esimerkiksi työelämässä ajaa sinua hyvällä tavalla eteenpäin, mutta oikeastaan asia ei ole näin. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset tuntevat tyytyväisyyttä työtään kohtaan ja kokevat sen enemmän positiivisena voimavarana kuin negatiivisena. He, ketkä eivät ikinä ole tyytyväisiä, eivät saa koskaan rauhaa. Jos ihminen on jatkuvasti tyytymätön, hän ei pysty toimimaan oikealla alueella, jota tarvitaan tehokkuuteen ja elämästä nauttimiseen.

#3 Laiminlyönti

Mietitään tilannetta, että laiminlyöt parisuhdetta työn takia – lopputulos on se, että parisuhde väistämättä kärsii, koska unohdat paremman puoliskosi tarpeet ja työ menee kaiken edelle. Tilanteen voi yhtälailla kääntää myös esimerkiksi terveyteen, lapsiin, ystävyyssuhteisiin tai talouteen ja lopulta edessä on sama lopputulos. Pakkomielle ja täysi keskittyminen ainoastaan yhteen elämän osa-alueeseen johtaa siihen, että joku toinen osa-alue kärsii. Älä tee liian paljon, liian nopeasti – ajattele asiaa pitkän kaavan kautta.

Performance

High Performance Habits: Korkea suorituskyky

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset eivät ole itsevarmoja ainoastaan aikaisemmin opittujen asioiden ansiosta tietyllä osa-alueella, vaan myös sen takia, että he tasavertaisesti uskovat myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin oppia lisää. Mitä enemmän tiedät, taitavampi olet ja useampia taitoja osaat, sitä pätevämpi ja itsevarmempi tulet olemaan. Itsevarmuus tulee lopulta uskomuksesta oppia.

”High performers are learners, and their belief that they can learn what is necessary to win in the future gives them as much confidence as their current skill sets.”

Itsevarmuus muodostuu myös siitä, että on itseään sekä muita kohtaan rehellinen. Vältä pieni valheita, koska ne lopulta repivät hahmosi kappaleiksi. Jos valehtelet pienistä asioista, tulet kohtaamaan katastrofin suurien asioiden edessä. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset rakastavat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, he nauttivat siitä että voivat opettaa muita ja myös haasteista joita kohtaavat. He myös haluavat jakaa kokemuksiaan muiden kanssa. Miten sinä voisit hyödyntää High Performance Habitseja?

Harjoitus:

Käytä joka sunnuntai 30 minuuttia miettiäksesi opittuja asioita kuluneelta viikolta.

 • Mitä opit?
 • Missä asioissa suoriuduit hyvin?
 • Mistä ansaitset kiitosta?

”Whatever you are, be a good one.”
– Abraham LincolnPoimintoja kirjasta
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Amazon)

High Performance Habits – Brendon Burchard kirja tarjoaa sinulle tieteen tukeman, sydänkeskeisen suunnitelman elääksesi parempaa elämää. Mikä parasta, voit mitata edistymistäsi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *