Julkinen puhuminen: Arvokas taito uralla ja elämässä

Onko sinulla kynnys esiintyä muiden edessä, mutta ehkä haluaisit. Pelkäätkö julkista puhumista? Vai haluatko nostaa puheesi seuraavalle tasolle? Oli syy mikä tahansa, puheen pitäminen ja esiintyminen ovat taitoja, jotka jokaisen tulisi hallita. Vakuuttava ja vaikuttava puhe on olennainen osa ammatillista ja henkilökohtaista elämää. Julkinen puhuminen edellyttää itsevarmuutta, sujuvuutta ja kykyä luoda yhteys yleisöön. Tässä artikkelissa kerron miten puhumista ja esiintymistä pystyy harjoittelemaan ja tutustutaan myös puhevalmennuksen maailmaan ja siihen, miten henkilökohtainen valmennus voisi mahdollisesti hyödyttää sinua aina perusasioista ammattilaistasolle asti.

Olipa kyse sitten kouluesityksestä, työhaastattelusta tai myyntipuheesta, kyky viestiä tehokkaasti ja ilmaista ajatuksesi voi erottaa sinut muista.


Puhe- ja esiintymistaidot

Julkinen puhuminen on arvokas taito, joka voi edistää henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Se voi auttaa yksilöitä ilmaisemaan itseään, lisäämään itseluottamusta ja luomaan mielekkäitä yhteyksiä muihin. Julkisella puhumisella on rikas historia, aina historian alkuajoista lähtien suurimmat johtajat ovat olleet taitavia puhujia ja erinomaisia tarinankertojia. Oikeilla välineillä ja tekniikoilla vaikuttava puhuminen on taito, jonka kuka tahansa voi oppia.

Keskiajan Euroopassa julkista puhumista käytettiin uskonnollisissa yhteyksissä, kun saarnaajat pitivät saarnoja suurille ihmisjoukoille. Kirjapainon ja joukkoviestinnän myötä julkisesta puheesta tuli keino välittää uutisia ja tietoa laajemmalle yleisölle. Nykyään julkisella puhumisella on edelleen merkittävä rooli yhteiskunnassamme, ja ihmiset käyttävät sitä muun muassa koulutusten, vaikuttamisen ja viihteen välineenä. Teknologian kehittymisen myötä julkisesta puhumisesta on tullut helpommin lähestyttävää kuin koskaan ennen, ja virtuaalialustojen avulla voidaan tavoittaa maailmanlaajuinen yleisö.

Julkinen puhuminen ja esiintyminen on monilla aloilla sekä opiskeluympäristöissä menestymisen kannalta keskiössä. Käytännössä voisi kuvitella, että podcast mikrofonin ääreen istuminen tai kameran edessä esiintyminen YouTube -videolla ovat parhaassa tapauksessa nykyaikaistettuja esiintymis- ja puhetaitojen aatelistoa. Ja näinhän se tavallaan onkin, mutta on kuitenkin täysin eri asia esiintyä kameralle, kuin oikean liveyleisön edessä.

Tässä kohtaa julkisen puhumisen salojen opetteleminen astuu kuvaan mukaan.

Julkisen puhumisen ja esiintymisen hyödyt

1. Parempi itseluottamus ja itsetunto

Julkinen puhuminen auttaa sinua saamaan itseluottamusta ja parantamaan itsetuntoasi. Kun pystyt välittämään ajatuksesi tehokkaasti yleisölle, tunnet itsevarmuutta ja kyvykkyyttä. Tämä voi heijastua myös muille elämänalueille, jolloin voit olla itsevarmempi henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissasi.

2. Paremmat viestintätaidot

Puhuminen ja esiintyminen auttavat sinua parantamaan viestintätaitojasi. Kun puhut yleisön edessä, sinun on oltava selkeä ja ytimekäs, ja sinun on kyettävä artikuloimaan ajatuksesi tehokkaasti. Tämä auttaa sinua kehittämään kykyäsi viestiä tavalla, jota muut ymmärtävät, mikä on arvokas taito sekä yksityis- että työelämässäsi.

3. Parempi kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot

Julkinen puhuminen vaatii sinulta kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Sinun on kyettävä järjestämään ajatuksesi, ajattelemaan nopeasti ja keksimään ratkaisuja odottamattomiin haasteisiin. Tätä taitoa voit soveltaa muillakin elämänalueilla, mikä auttaa sinua kehittymään paremmaksi ongelmanratkaisijaksi ja kriittiseksi ajattelijaksi.

4. Paremmat uramahdollisuudet

Vakuuttava puhuminen on arvokas taito työpaikalla. Monet työpaikat edellyttävät puhumista ja esiintymistä, ja niissä taitavilla on usein suuri kysyntä. Olitpa sitten etsimässä ylennystä tai yrittämässä erottua kilpailluilla työmarkkinoilla, julkinen puhuminen voi antaa sinulle etulyöntiaseman.

5. Parempi luovuus ja innovatiivisuus

Julkinen puhuminen voi auttaa sinua tulemaan luovemmaksi ja innovatiivisemmaksi. Kun olet yleisön edessä, sinun on ajateltava laatikon ulkopuolella ja keksittävä uusia ja mielenkiintoisia tapoja välittää ajatuksiasi. Tämä voi johtaa luovempaan ja innovatiivisempaan ajatteluun myös muilla elämänalueilla.

6. Parempi muisti ja keskittyminen

Puhuminen auttaa sinua parantamaan muistia ja keskittymistä. Puhuessasi sinun on muistettava keskeiset asiat, faktat ja luvut, ja sinun on pystyttävä keskittymään kuulijoihin ja sanomaasi. Tämä auttaa sinua kehittämään muistiasi ja keskittymiskykyäsi, mikä tekee sinusta tehokkaamman sekä yksityis- että työelämässäsi.

7. Paremmat verkostoitumismahdollisuudet

Julkinen puhuminen on loistava tapa verkostoitua ja luoda yhteyksiä. Kun puhut yleisön edessä, sinulla on tilaisuus tavata uusia ihmisiä ja solmia yhteyksiä, jotka voivat olla arvokkaita myöhemmin.

8. Lisääntynyt vaikutusvalta ja johtamiskyky

Kun olet varma ja tehokas puhuja sekä esiintyjä, sinua pidetään todennäköisemmin johtajana. Sanoillasi on enemmän painoarvoa, ja pystyt paremmin vaikuttamaan muihin. Yrititpä sitten vakuuttaa asiakkaan ostamaan tuotteesi tai innostaa tiimiäsi työskentelemään yhdessä, puhetaitosi ovat eduksesi.

9. Enemmän mukaansatempaavia ja vakuuttavia esityksiä

Puhumis- ja esiintymistaidot voivat auttaa sinua luomaan entistä mukaansatempaavampia ja vakuuttavampia esityksiä. Kun olet itsevarma ja tehokas puhuja, pystyt paremmin luomaan yhteyden yleisöösi ja vakuuttamaan heidät omasta näkökulmastasi.

10. Lisääntynyt henkilökohtainen kasvu ja kehitys

Lopuksi, julkinen puhuminen voi olla arvokas väline henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen kannalta. Kun työnnät itsesi ulos mukavuusalueeltasi ja kohtaat julkisen puhumisen pelkosi, otat askeleen kohti henkilökohtaista kasvua. Parantamalla jatkuvasti puhumistaitojasi kehität uusia kykyjä ja haastat itsesi tulemaan paremmaksi versioksi itsestäsi.

Esiintymis- ja puhevalmennus voi auttaa sinua saavuttamaan nämä taidot ja paljon muuta. Hieno uutinen on, että teknologian kehittymisen myötä sinun ei enää tarvitse matkustaa valmennustilaisuuksiin tai osallistua henkilökohtaisiin työpajoihin. Tarjolla on nyt matalan kynnyksen vaihtoehtoja, joiden avulla voit parantaa puhetaitojasi mukavasti kotoa tai toimistosta käsin.

Miten oppia julkista puhumista

1. Harjoittelu ja valmistautuminen

Ensimmäinen askel julkisen puhumisen oppimisessa on harjoittelu ja valmistautuminen. Tämä voidaan tehdä puhumalla ystävien, perheenjäsenten tai työtovereiden edessä. Lisäksi peilin edessä harjoitteleminen tai itsensä nauhoittaminen voivat auttaa tunnistamaan alueet, joilla on parantamisen varaa.

Kun valmistaudut julkiseen puhumiseen, on tärkeää, että sinulla on selkeä ja ytimekäs viesti, tunnet yleisösi ja rakennat puheesi niin, että se kiinnostaa ja pitää heidän huomionsa.

2. Pyydä palautetta

Palautteen hakeminen muilta on toinen tärkeä askel julkisen puhumisen oppimisessa. Tämä voidaan tehdä kysymällä ystävien, perheenjäsenten tai kollegoiden ajatuksia omasta esiintymisestä. Lisäksi kursseilla tai työpajoissa voi saada arvokasta palautetta ja parannusvinkkejä.

3. Opi asiantuntijoilta

Asiantuntijoilta oppiminen voi olla arvokas väline julkisten puhetaitojen kehittämisessä. Tämä voidaan tehdä katsomalla menestyneiden julkisten puhujien puheita ja esityksiä, lukemalla julkista puhumista käsitteleviä kirjoja tai osallistumalla luennoille ja seminaareihin.

Puhevalmentaja voi auttaa sinua kehittämään puhetaitojasi ja voittamaan julkisen puhumisen pelkosi.

Mikä on matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennus

Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennuksella tarkoitetaan valmennusmenetelmää, joka tarjoaa yksilöille helposti lähestyttävän ja edullisen tavan parantaa esiintymis- ja puhetaitojaan. Tämäntyyppisessä valmennuksessa hyödynnetään yleensä verkkoalustoja ja -teknologiaa, jotta voit olla yhteydessä valmentajaan ja saada palautetta taidoistasi. Se on suunniteltu joustavammaksi ja vähemmän pelottavaksi kuin perinteiset valmennusmenetelmät, mikä helpottaa osallistumista ja valmennuksen hyötyjen hyödyntämistä.

Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennuksen edut

Matalan kynnyksen esitys- ja puhevalmennus tarjoaa useita etuja, muun muassa seuraavat:

 1. Kätevyys
  Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennuksen verkkoluonne tekee osallistumisesta kätevää. Voit saada valmennusta mukavasti omassa kodissasi tai toimistossasi sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.
 2. Joustavuus
  Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennuksessa voit valita täysin oman aikataulun, ja opiskella, kun sinulle parhaiten sopii.
 3. Kustannustehokkuus
  Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennus on edullisempi vaihtoehto kuin perinteiset valmennusmenetelmät ja koulutukset, jotka järjestetään livenä. Verkkoalustaa hyödyntämällä matkoihin, tilavuokriin ja muihin kuluihin liittyvät kustannukset jäävät pois, jolloin valmennus on helpommin saatavilla ja edullisempaa laajemmalle joukolle.
julkinen puhuminen
Kuva Henri Rantasen Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennuksesta. Koodilla: AARO10, saat 10 % alennuksen Henrin esiintymis- ja puhevalmennuksesta.

Mitä puhevalmennus on?

Puhevalmennus on prosessi, joka auttaa yksilöitä parantamaan puhetaitojaan. Sitä voidaan tehdä yksilö- tai ryhmätyönä. Puhevalmentaja selvittää yhdessä kanssasi vahvuutesi ja heikkoutesi ja laatii sinulle räätälöidyn suunnitelman, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Puhevalmennuksen hyödyt

Puhevalmennuksesta on monia etuja, muun muassa:

 1. Henkilökohtainen valmennus ja palaute = nopeampia tuloksia
 2. Julkisen puhumisen pelon voittaminen
 3. Itseluottamuksen parantaminen
 4. Vahvan yhteyden sekä vaikutuksen luominen yleisöön
 5. Parannat esitystapaa ja äänensävyäsi

Puhekouluttajat Suomessa

Suomessa on vain harvoja puhekouluttajia, ja Henri Rantanen on yksi tunnetuimmista. Hän on Puhujatorin arvostetuimpia puhekouluttajia, joka aloitti julkisen puhumisen 18-vuotiaana, joutuessaan väkisin yleisön eteen. Hän tajusi, ettei ollut esiintymisessä kovinkaan lahjakas ja kävi tulevien vuosien aikana opiskelemassa julkista puhumista sekä esiintymistä maailman parhaiden jenkkivalmentajien opeissa.

Hän toi meren yli julkisen puhumisen lainalaisuudet Suomeen ja suuret yritykset halusivat saada häntä valmentamaan näitä taitoja, jonka kautta myös Puhujatori signasi Henrin heidän viralliseksi esiintymisvalmentajakseen.

Henri on rakentanut verkkovalmennuksen nimeltä: Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennus, johon voi osallistua hioakseen puheen rakentamisen taitoja, tarinan kerronnan rakennetta tai selättääkseen esiintymisjännityksen.

Matalan kynnyksen esiintymis- ja puhevalmennus
Koodi: AARO10 – saat 10 % alennuksen valmennuksesta

Kuka voi hyötyä puhevalmennuksesta?

Puhevalmennuksesta voi hyötyä kuka tahansa, joka haluaa parantaa puhe- ja esiintymistaitoja. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut puhuja, puhevalmennus voi auttaa sinua nostamaan taitosi seuraavalle tasolle. Puhevalmennuksesta voivat hyötyä muun muassa seuraavat henkilöt:

 • Opiskelijat
 • Myyjät
 • Kouluttajat ja valmentajat
 • Yrittäjät
 • Johtajat
 • Julkisuuden henkilöt
 • Sosiaalisen median vaikuttajat
 • Poliitikot

Mitä odottaa puhevalmentajalta?

Puhevalmentaja selvittää kanssasi tavoitteesi ja laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Valmentaja antaa sinulle palautetta puhetyylistäsi ja auttaa sinua kehittämään uusia tekniikoita taitojesi parantamiseksi. Ohessa etuja, joita voit odottaa saavasi työskentelystä julkisen puhumisen valmentajan kanssa:

 1. Henkilökohtaista ohjausta:
  Valmentaja työskentelee kanssasi kahdenkeskisesti ymmärtääkseen yksilölliset tarpeesi ja tavoitteesi. Hän räätälöi valmennuksen niin, että se auttaa sinua saavuttamaan erityistavoitteesi ja voittamaan mahdolliset haasteesi.
 2. Parempi itseluottamus:
  Työskentely julkisen puhumisen valmentajan kanssa voi auttaa sinua kehittämään itseluottamustasi ja vähentämään ahdistusta, kun puhut julkisesti. Hän antaa sinulle strategioita, joiden avulla voit hallita hermoja, rakentaa itseluottamusta ja esittää ajatuksesi vaikuttavasti.
 3. Paremmat viestintätaidot:
  Valmentaja auttaa sinua kehittämään viestintätaitojasi, kuten kehonkieltä, äänensävyä ja tahditusta. Hän antaa myös palautetta esityksistäsi ja auttaa sinua kehittymään entistä mukaansatempaavammaksi ja vakuuttavammaksi puhujaksi.
 4. Lisää uskottavuutta:
  Valmentaja auttaa sinua kehittämään puhetyyliäsi ja sisältöäsi ja varmistaa, että esityksesi ovat ammattimaisia ja uskottavia. Hän opastaa sinua siinä, miten jäsentää puheesi, käyttää tehokkaasti visuaalisia apuvälineitä ja sitouttaa yleisösi.
 5. Parempi valmistautuminen:
  Julkisen puhumisen valmentaja auttaa sinua valmistautumaan esityksiisi ja varmistaa. Hän antaa opastusta tutkimukseen ja sisällön kehittämiseen sekä auttaa sinua luomaan tehokkaita ja mukaansatempaavia esityksiä.
julkinen puhuminen

FAQ | Puhevalmennus

Onko julkinen puhuminen tärkeää vain tietyillä urilla?

Ei, julkinen puhuminen on tärkeää kaikilla urilla. Olipa työtehtäväsi sitten myynti, markkinointi, johtaminen tai mikä tahansa muu ala, kyky viestiä tehokkaasti voi olla arvokas voimavara.

Voiko julkisesta puhumisesta olla apua yksityiselämässäni?

Kyllä, julkinen puhuminen voi auttaa sinua henkilökohtaisessa elämässäsi. Parantamalla itseluottamustasi ja viestintätaitojasi voit olla parempi viestijä henkilökohtaisissa suhteissasi.

Onko minulla mahdollisuuksia tulla hyväksi julkiseksi puhujaksi?

Kyllä, jokaisella on mahdollista tulla hyväksi julkiseksi puhujaksi. Harjoittelemalla voit kehittää taitojasi ja tulla itsevarmemmaksi ja tehokkaammaksi esityksissäsi.

Onko julkinen puhuminen vain ekstrovertteja varten?

Ei, julkinen puhuminen ei ole vain ekstrovertteja varten. Myös introvertit voivat olla erinomaisia puhujia – usein jopa parempia. Julkinen puhuminen voi auttaa introvertteja kehittämään viestintätaitojaan ja tulemaan itsevarmemmiksi.

Tarvitaanko julkiseen puhumiseen paljon tietoa jostakin aiheesta?

Ei, ei ole välttämätöntä, että sinulla on paljon tietoa jostakin aiheesta, jotta voit puhua julkisesti. On kuitenkin tärkeää, että olet hyvin valmistautunut ja perehtynyt aiheeseen, josta puhut, ja että pystyt välittämään ajatuksesi tehokkaasti.

Julkinen puhuminen on arvokas taito, joka voi saada aikaan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Oikeiden välineiden ja tekniikoiden avulla sen voi oppia kuka tahansa.

Älä pelkää uskaltaa ottaa askelta ja aloittaa julkista puhumista. Et voi koskaan tietää, mihin se voi viedä sinut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *