Kognitiiviset toiminnot: Miten kehittää niitä? (17 KEINOA)

Kognitiiviset toiminnot viittaavat mielen prosesseihin, jotka liittyvät esimerkiksi tiedon hankkimiseen, ongelmanratkaisuun, asioiden muistamiseen ja tiedon käyttöön. Prosesseja ovat huomio-, havainto-, muisti- ja päättelykyky sekä kielen käsittely. Nämä toiminnot ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässämme, ja ne vaikuttavat kaikkeen päätöksenteosta ongelmanratkaisuun sekä muistista ulkoisiin ärsykkeisiin reagoimiseen.

Kognitiivinen kehitys on tärkeää, koska se vaikuttaa yksilön kykyyn oppia, ratkaista ongelmia, ajatella kriittisesti, tehdä päätöksiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kognitiiviset toiminnot ja niiden hallinta ovat ratkaisevassa roolissa yksilön persoonallisuuden ja tulevan menestyksen muovaamisessa elämän eri osa-alueilla, kuten opiskellessa tai työuralla.

Tässä artikkelissa perehdytään erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin ja annan myös vinkkejä toimintojen tehostamiseen erilaisilla harjoittelutekniikoilla ja metodeilla.


Kognitiiviset toiminnot

On olemassa useita erilaisia kognitiivisia toimintoja, mukaan lukien:

 • Huomiokyky: Viittaa prosesseihin, kuten valikoiva huomio, jatkuva huomio ja jaettu huomio.
 • Havaintokyky: Käsitys ympäristöstä tulevan aisti-informaation tulkinnasta.
 • Muisti: Muistityyppejä on useita, mukaan lukien lyhytaikainen muisti, pitkäaikainen muisti, aistimuisti ja työmuisti.
 • Päättely ja ongelmanratkaisu: Nämä ovat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja, joihin sisältyy kyky analysoida tietoa ja tehdä loogisia johtopäätöksiä.
 • Kielen käsittely: Tämä viittaa kykyyn ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Aivomme on kehomme monimutkaisin toimielin. Se on muun muassa tunnetilojen, luovuuden, muistin ja älykkyyden keskus. Lisäksi se myös tulkitsee jokaisen vastaantulevan aistisyötteen ja hallitsee monia kehomme toiminnoista. Jokaisella elimistön osallamme on tärkeitä toimintoja, joita ilman emme pärjää, ja näin on myös aivojen kohdalla. Aivomme ovat aina aktiivisina, myös nukkuessamme, ja aivot saavat yrittämättäkin paljon toimintaharjoituksia päivästä toiseen. On kuitenkin mahdollista, ja tärkeää, parantaa aivojemme kognitiivisia toimintoja. Kun aivoja stimuloidaan erilaisten keinojen avulla, voidaan muun muassa parantaa muistia, luovuutta, ja jopa suojella aivoja esimerkiksi iän mukanaan tuomalta rappeutumiselta, tai vähintäänkin hidastaa kyseistä prosessia.

kognitiiviset toiminnot

Muistin parantamistekniikat (9 KEINOA)

Muistilla on elintärkeä rooli elämässämme, ja se antaa meille mahdollisuuden tallettaa, järjestellä ja muistaa tietoa. On olemassa useita tapoja parantaa muistia, mukaan lukien:

1. Vahvemman muistin rakentaminen toistojen ja assosioinnin avulla

Toistot ja assosiaatio ovat kaksi tehokasta muistia parantavaa strategiaa, koska ne hyödyntävät tapaa, jolla aivomme luonnollisesti käsittelevät tietoa.

Toistaminen auttaa lujittamaan tietoa pitkäkestoiseen muistiimme altistamalla meidät sille toistuvasti. Mitä enemmän toistamme tietoa, sitä todennäköisemmin siitä tulee pysyvä osa muistiamme. Assosiaatio puolestaan tarkoittaa uuden tiedon yhdistämistä johonkin, jonka jo tiedämme. Tämä helpottaa tiedon muistamista, koska se liittyy johonkin jo meille tuttuun asiaan. Jos esimerkiksi yhdistät uuden kielen sanan äidinkielesi samankaltaiseen sanaan, muistat todennäköisemmin uuden sanan helpommin.

2. Muistin parantaminen fyysisellä aktiivisuudella

Fyysiset aktiviteetit eivät pelkästään auta kehoasi pysymään kunnossa, vaan ne kasvattavat myös aivojesi terveyden tasoa, etenkin muistia, tajuntaa ja motoristista koordinaatiota. Liikunnan on osoitettu parantavan muistia ja kognitiivisia toimintoja. Esimerkiksi tanssiminen tai kamppailulajit ovat yksi hyvä liikunnan muoto, sillä ne stimuloivat aivon osia, jotka ovat nimenomaan tekemisissä rytmin ja tasapainon kanssa, ja auttaa myös organisointikyvyn kasvattamisessa.

Jo pelkästään luonnossa kävelemisellä pystyt edistämään muistia ja kognitiiviset toiminnot, kuten luovuusja ongelmanratkaisukyky kehittyvät. Luontokävelyt ehkäisevät myös stressin ja ahdistuneisuuden tunnetta.

Tietenkin uusien kykyjen opettelu stimuloi aivoja monin eri tavoin ja näin ollen parantaa aivojen funktioita. Kyseessä voi olla neulomisen tai valokuvauksen harrastamisen aloittaminen, uuden kielen opettelu, tai vaikkapa musiikki-instrumentin harjoittaminen. Useat kognitiiviset toiminnot kehittyvät monipuolisesti uusista haasteita ja jokainen uusi kyky harjoittaa aivoja omalla tavallaan, mutta yleisesti ottaen ne edistävät muistia ja ehkäisevät kognitiivisten toimintojen rappeutumista ikääntyessä. Harrastamalla jotakin, oli se sitten yllä mainittuja asioita, liikuntaa, maalausta tai jotakin muuta, kuten esimerkiksi kirjojen lukemista, stimuloit ja haastat aivojasi, sekä mitä luultavimmin teet myös elämästäsi merkityksellisempää ja mielenkiintoisempaa.

3. Muistin parantaminen terveellisellä ja monipuolisella ruokavaliolla

Ravinnolla on tärkeä rooli hyvän aivojen terveyden ylläpitämisessä ja muistin parantamisessa. Tässä on muutamia tapoja parantaa muistia ruokavalion avulla:

 • Omega-3-rasvahappojen nauttiminen: Omega-3-rasvahapot on yhdistetty muistin ja kognitiivisten toimintojen paranemiseen. Runsaasti omega-3-rasvahappoja sisältäviä ruokia ovat rasvainen kala, pellavansiemenet ja saksanpähkinät.
 • Syö täysjyväviljaa: Täysjyväviljat ovat hyvä kuidun ja välttämättömien vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde, jotka tukevat yleistä terveyttä ja kognitiivista toimintaa.
 • Lisää antioksidantteja: Antioksidantit, kuten C- ja E-vitamiinit, auttavat suojaamaan aivoja oksidatiivisen stressin aiheuttamilta vaurioilta. Runsaasti hedelmiä ja vihanneksia sisältävä ruokavalio voi tarjota tarvittavia antioksidantteja tukemaan aivojen terveyttä.
 • Nesteytys: Nesteytys on tärkeää aivojen optimaalisen toiminnan kannalta. Pyri juomaan runsaasti vettä ja rajoittamaan sokeripitoisia juomia (katso: Miksi vettä pitää juoda riittävästi? Miten lisätä veden saantia? | 4 TAPAA).
 • Rajoita lisättyjä sokereita: Lisättyjen sokereiden runsas saanti on yhdistetty heikentyneeseen kognitiiviseen toimintaan ja muistiin, joten lisättyjen sokerien rajoittaminen ruokavaliossa voi auttaa parantamaan muistia.
 • Kohtuus: Tasapainoinen ruokavalio, joka sisältää kaikki välttämättömät ravintoaineet, on tärkeää yleisen terveyden ja kognitiivisten toimintojen ylläpitämiseksi.

4. Muistityökalujen käyttö: muistikirjat ja muut sovellukset (5 KEINOA)

On olemassa useita työkaluja, jotka voivat auttaa parantamaan muistia parantamalla esimerkiksi tiedon yhdistämistä, tallentamista ja hakua. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 1. Muistikirjat: Asioiden kirjoittaminen voi parantaa muistia luomalla tiedoista fyysisen jäljen, johon voidaan viitata myöhemmin (fyysinen tai digitaalinen). Mitä helpommin mukana kuljetettava muistikirja tai muistiinpanosovellus on, sen parempi.
 2. Miellekartat: Miellekartta on visuaalinen työkalu, joka auttaa järjestämään tietoa ja luomaan yhteyksiä eri tiedonlähteiden välillä.
 3. Flashcards (muistilaput): Flashcards ovat yksinkertainen ja tehokas työkalu tietojen, erityisesti sanaston tai tosiasioiden muistamiseen, ihmisen lihaksisto on hyvä esimerkki opeteltavaksi tällä keinolla.
 4. Äänitallenteet: Tietojen, kuten luentojen tai tärkeiden kokousten tallentaminen voi auttaa vahvistamaan muistia mahdollistamalla toistuvan kuuntelun ja katselun.
 5. Visuaaliset apuvälineet: Visuaaliset apuvälineet, kuten kaaviot tai kuvat, voivat auttaa tallentamaan tietoa tavalla, joka helpottaa muistamista.

Näitä työkaluja voidaan käyttää yhdessä myös muiden strategioiden, kuten toiston ja aktiivisen palauttamisen kanssa parantamaan muistia ja kehittämään yleistä kognitiivista toimintaa.

5. Visualisointi (5 KEINOA)

Visualisointi on tehokas työkalu muistin parantamiseen, koska se hyödyntää aivojen luonnollista kykyä tallentaa ja muistaa visuaalista tietoa. Luomalla eläviä ja mieleenpainuvia mielikuvia tietoa voidaan koodata ja säilyttää tehokkaammin. Tässä on muutamia visualisointitekniikoita, jotka voivat auttaa parantamaan muistia:

 1. Assosiaatio: Sisältää mielikuvan luomisen, joka yhdistää uuden tiedon johonkin, joka on jo entuudestaan tuttua. Jos esimerkiksi yrität muistaa uuden sanan, voit kuvitella sanan lihavoituna kirjoitettuna mainostaululle. Tai opetellessasi uuden ihmisen nimeä, voit yhdistää nimen visuaalisesti helposti muistettavaan kuvaan, tai vaikkapa eläimeen.
 2. Kuvat: Sisältää yksityiskohtaisen mielikuvan luomisen tiedosta, kuten kohtauksesta tai esineestä, jotta se on helpompi muistaa. Esimerkiksi esineluettelon muistamiseksi voitaisiin kuvitella, että jokainen esine asetetaan tiettyyn paikkaan huoneessa (lamppu on nurkassa, tuoli on pöydän alla…)
 3. Tarinankerronta: Sisältää tarinan luomisen, joka yhdistää tiedot. Esimerkiksi to-do-listan muistamiseksi voidaan luoda tarina, joka sisältää jokaisen kohteen.
 4. Mielikuvaharjoitus: Sisältää tehtävän suorittamisprosessin visualisoinnin, kuten urheilusuorituksen tai puheen pitämisen. Visualisointi auttaa harjoittelemaan ja vahvistamaan tulevaa suoritusta.
 5. Kasaaminen (habit stacking): Sisältää liittyvien tietojen ryhmittelyn yhteen, mikä helpottaa muistamista. Esimerkiksi sen sijaan, että yrittäisi muistaa pitkää numerosarjaa, numerot voitaisiin jakaa pienempiin ryhmiin, kuten puhelinnumeroihin.

On tärkeää huomata, että useat kognitiiviset toiminnot, kuten visualisointi toimivat parhaiten yhdistettynä muihin muististrategioihin, kuten säännöllisen päiväkirjan kirjoittamiseen tai meditointiin.

6. Pelaa muistia ja kognitiivisia toimintoja kehittäviä pelejä

Erilaisten pelien pelaaminen on paitsi hauska tapa viettää aikaa ja jopa nauttia ihmisten seurasta, on se myös monin tavoin hyödyksi aivojen kognitiivisille toiminnoille. Pelejä pelaamalla voit vähentää riskiä sairastua muistisairauksiin. Voit pelata minkälaisia pelejä tahansa stimuloidaksesi aivojasi, pasianssia puhelimella tai monopolia perheen yhteisessä peli-illassa. Jokaisesta pelistä löytyy omanlaisia hyötyjä. Esimerkiksi itse rakastan shakkia ja sitä pelaamalla voit kehittää muistia, toiminnanohjausta ja informaatioprosessien nopeutta. Pokeri puolestaan kehittää riskin arvioimiskykyä, parantaa luovuutta ja joustavuutta sekä kohentaa työmuistia. Myös erilaiset videopelit kuuluvat tähän kategoriaan, ja ne voivat olla omiaan parantamaan keskittymistä, ongelmanratkaisukykyä ja kognitiivista joustavuutta.

Lisätään mukaan vielä ristikot, palapelit ja sudokut, jotka ovat suosittuja aktiviteetteja aivojen stimuloimiseksi etenkin vanhempien ihmisten keskuudessa, ja hyvästä syystä. Etenkin ristikoiden täyttämisen on todettu ehkäisevän muistin heikentymistä. Jo parin sadan palan palapelin kokoamisella on sitäkin kirjavampi kirjo hyötyjä kognitiivisten toimintojen ylläpitoon ja parantamiseen. Se aktivoi esimerkiksi havainnointikykyä, työmuistia ja päättelykykyä.

7. Meditoi ja harjoita mindfulnesia

Meditoinnin on jo pitkään koettu omaavan monenlaisia hyötyjä paitsi aivojen myös muun kehon toiminnoille. Sen hidas rytmi voi tuntua vaikealta monille etenkin ensi alkuun, mutta kun meditoinnista on saanut kunnolla kiinni, on se helppo ottaa osaksi päivittäistä rutiinia. Se ei vaadi paljon aikaa päivästäsi, vaan jopa muutaman minuutin päivittäisellä meditoinnilla voit parantaa keskittymistäsi, vähentää ahdistuneisuuden tunnettasi, ja jopa sekä nostaa aivojesi kykyä prosessoida tietoa että hidastaa aivojen vanhentumista.

8. Nuku riittävästi

Yksi elämämme perustoiminnoista on tietenkin yksi tärkeimmistä tavoista ylläpitää kognitiivisia toimintojamme. Vaikka kyseessä ei ole aktiivinen harjoitus, riittävä uni on ehdoton tekijä aivojemme ja kehomme hyvinvoinnissa. Tämä on todistettu kiistattomasti jo moneen kertaan, vaikka moni meistä ikävä kyllä nukkuu vieläkin liian vähän – elämän pysyessä liian kiireisinä riittävän unen sallimiseksi. Nukkumalla tarpeeksi vaikutamme kuitenkin positiivisesti kykyymme muistaa, ehkäisemme henkistä väsymystä, ja jopa hallitsemme aineenvaihduntaamme. Kaikki kognitiiviset toiminnot kiittävät sinua, kun annat niille riittävästi unta.

9. Sosialisoidu

Kun olet usein tai vähintään säännöllisesti jollain tapaa sosiaalinen, voit ehkäistä kognitiivisten toimintojen heikentymistä läpi elämän. Sosialisoinnin tavalla ei ole niin väliä, se voi olla yllä mainittua pelien pelaamista yhdessä, keskustelemista, lenkkeilyä tai jotain muuta, mihin kuuluu muiden ihmisten kanssa tekemisissä olemista.

kognitiiviset toiminnot

Huomiokyvyn ja keskittymisen parantaminen (5 KEINOA)

Huomio ja keskittyminen ovat olennaisia kognitiivisia toimintoja, joiden avulla voimme keskittyä käsillä olevaan tehtävään tai tulevaisuuden tavoitteeseen. On olemassa useita tapoja lisätä huomiota ja keskittymistä, moni näistä tavoista on mainittu aikaisemmassa kappaleessa, joka liittyi muistiin, joten asiat jotka nousevat esiin toisen kerran vain mainitaan luettelossa:

 1. Huomion keskittäminen mindfulnessin ja meditaation avulla
 2. Keskittymisen parantaminen fyysisen aktiivisuuden avulla
 3. Keskittymisen parantaminen unen avulla
 4. Keskittymisen kehittäminen erilaisten pelien avulla

5. Luo suotuisa työympäristö keskittyneelle työlle

Työympäristö voi vaikuttaa merkittävästi keskittymiskykyyn. Joitakin yleisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti keskittymiseen kotitoimistossa tai työpaikalla ovat:

 • Melu: Liiallinen melu, joko työtovereista tai ulkopuolisista lähteistä, voi olla merkittävä häiriötekijä ja vaikuttaa negatiivisesti keskittymiseen.
 • Huono valaistus: Huono valaistus, joka johtuu joko riittämättömästä luonnonvalosta tai huonosta keinovalosta, voi rasittaa silmiä ja vaikeuttaa keskittymistä.
 • Epämukavat fyysiset olosuhteet: Tekijät kuten huono työergonomia, epämukava istuin tai lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa epämukavuutta ja vaikuttaa keskittymiskykyyn.
 • Ylistimulaatio: Ylistimuloiva ympäristö, jossa on jatkuvia keskeytyksiä ja häiriötekijöitä, voi olla haastavaa keskittymisen ylläpitämisessä.

Harkitse seuraavia strategioita parantaaksesi keskittymistä työympäristössä

 • Minimoi häiriötekijät: Luo suotuisa ympäristö minimoimalla melu, optimoimalla valaistus ja parantamalla fyysistä mukavuutta.
 • Ajanhallinta: Priorisoi tehtävät, aseta realistiset tavoitteet ja jaa työ hallittaviin osiin stressin vähentämiseksi ja keskittymisen parantamiseksi.
 • Säännölliset tauot: Säännöllisten taukojen pitäminen venyttelyyn, liikkumiseen tai eri tehtäviin osallistumiseen voi virkistää mieltä ja parantaa keskittymiskykyä.
 • Personointi: Mukauta työympäristö yksilöllisten tarpeiden mukaan esimerkiksi säätämällä valaistusta tai lisäämällä kasveja visuaalista stimulaatiota varten (Optimaalinen työergonomia näytepäätetyössä).
 • Mindfulness-käytännöt: Mindfulness-käytäntöjen, kuten syvän hengityksen tai meditaation (työpäivän aikaiset), sisällyttäminen voi auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan keskittymistä.

Keskittyminen ja ajanhallinta

Keskittymisen kehittäminen on yksi omista suurista intohimoistani ja siitä olen tehnyt esimerkiksi useita podcast jaksoja ja videoita, ohessa muutamia jaksoja tutustuttavaksi:

Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen (3 KEINOA)

Ongelmanratkaisu on kriittinen kognitiivinen toiminto, jonka avulla voimme voittaa eteen tulevia esteitä ja löytää ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen tapoja on useita ja osa näistä tavoista on mainittu aikaisemmassa kappaleessa:

 1. Paranna ongelmanratkaisutaitoja aivoharjoittelupelien ja pulmapelien avulla
 2. Ongelmanratkaisussa myös unen tärkeys korostuu – jälleen kerran

3. Kriittisen ajattelun rakentaminen erilaisten näkökulmien avulla

Kriittinen ajattelu on kognitiivinen prosessi, jossa analysoidaan tietoja, argumentteja ja todisteita järkevien päätösten tekemiseksi. Kriittisen ajattelun taitojen kehittämistä voidaan harjoitella esimerkiksi seuraavilla strategioilla:

 1. Analysoi argumentteja: Pura argumentit ja tutki taustalla olevia oletuksia, perusteita ja loogisuutta.
 2. Esitä kysymyksiä: Kysy olettamuksia, todisteita ja syitä päästäksesi ongelman ytimeen.
 3. Etsi erilaisia näkökulmia: Harkitse useita näkökulmia laajentaaksesi käsitystäsi ongelmasta.
 4. Arvioi perusteluja: Arvioi aina väitteiden tukena käytettyjen todisteiden luotettavuus, pätevyys ja relevanssi.
 5. Pohdi omaa ajatteluprosessiasi: Harkitse omia ennakkoasenteitasi, uskomuksiasi ja arvojasi sekä sitä, kuinka ne voivat vaikuttaa ajatteluusi.

Kriittisen ajattelun parantaminen voi vaikuttaa positiivisesti ongelmanratkaisuun, koska se auttaa sinua ajattelemaan selkeämmin, loogisemmin ja objektiivisemmin monimutkaisiakin asioita. Vahvalla kriittisen ajattelun taidolla pystyt analysoimaan ongelmia tehokkaammin, tunnistamaan mahdollisia ratkaisuja ja tekemään tietoisia päätöksiä.

kognitiiviset toiminnot

Luovuuden kehittäminen (4 KEINOA)

Kognitiiviset toiminnot ja luovuus, jonka avulla voimme esimerkiksi kuvitella uusia mahdollisuuksia, asettaa tavoitteita ja ajatella laatikon ulkopuolella. Tässä muutamia vinkkejä luovuuden lisäämiseen:

 1. Luovuuden kehittäminen luovuutta haastavien pelien avulla
 2. Visualisointi ja mielikuvaharjoittelu

3. Harjoittele luovasti ajattelua (5 KEINOA)

Luova ajattelu sisältää uusia ja omaperäisiä ideoita. Tässä on joitain strategioita luovan ajattelun parantamiseksi:

 1. Rohkaise erilaista ajattelua: Ota vastaan monitulkintaisuus, kokeile uusia lähestymistapoja ja etsi yhteyksiä näennäisesti toisiinsa liittymättömien asioiden välillä.
 2. Poistu mukavuusalueeltasi: Kokeile uusia kokemuksia, tutki uusia ympäristöjä ja pakota itsesi ajattelemaan toisin.
 3. Harjoittele mindfulnessia: Ota aikaa keskittyäksesi nykyhetkeen ja kiinnitä huomiota ajatuksiisi ja tunteisiisi.
 4. Ympäröi itsesi erilaisilla ihmisillä: Sosialisoidu aktiivisesti ihmisten kanssa, joilla on erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja taustoja.
 5. Hyväksy epäonnistuminen: Älä pelkää tehdä virheitä. Sen sijaan pidä niitä mahdollisuuksina oppia ja kasvaa.

Luovan ajattelun parantaminen voi johtaa suurempaan luovuuteen, koska se laajentaa ajatteluprosessiasi ja avaa uusia mahdollisuuksia tutkimiseen. Kun opit ajattelemaan luovasti, sinulla on paremmat valmiudet keksiä innovatiivisia ideoita, löytää uusia ratkaisuja ongelmiin ja lähestyä haasteita ainutlaatuisilla tavoilla. Lisäksi luova ajattelu voi auttaa sinua tulemaan joustavammaksi ja mukautuvammaksi ajattelussasi, jolloin voit käsitellä monenlaisia ongelmia ja haasteita helpommin ja tehokkaammin.

4. Aivoriihi (Brainstorming)

Aivoriihi on ryhmäluovuustekniikka (voi tehdä myös yksin), jossa luodaan suuri määrä ideoita lyhyessä ajassa. Tavoitteena on synnyttää mahdollisimman monta ideaa arvioimatta heti niiden laatua tai toteutettavuutta. Aivoriihi voi auttaa kehittämään luovuutta kannustamalla vapaasti virtaavaan ajatteluun ja etsimään uusia ideoita. Tässä on muutamia vinkkejä aivoriihitaitojen parantamiseen:

 1. Kannusta osallistumaan: Luo avoin ja kannustava ympäristö, jossa jokainen voi jakaa ideoitaan.
 2. Aseta tarkat tavoitteet: Määritä selkeästi ongelma tai haaste, johon haluat puuttua, ja keskity ideoiden luomiseen.
 3. Vältä kritiikkiä: Vältä ideoiden arvioimista tai kritisoimista aivoriihen aikana. Tee ideoiden arviointi vasta myöhemmin.
 4. Kannusta villejä ja epätavallisia ideoita: Kannusta osallistujia ajattelemaan laatikon ulkopuolella ja keksimään epätavallisia ja luovia ideoita.
 5. Rakenna toisten ideoiden varaan: Kannusta osallistujia rakentamaan ja yhdistämään toistensa ideoita uusien ja ainutlaatuisten ratkaisujen luomiseksi.

Vinkkejä visualisointiin:

FAQ | Kognitiiviset toiminnot

Mitä ovat kognitiiviset toiminnot?

Kognitiiviset toiminnot viittaavat mielen prosesseihin, jotka liittyvät esimerkiksi tiedon hankkimiseen, ongelmanratkaisuun, asioiden muistamiseen ja tiedon käyttöön. Prosesseja ovat huomio-, havainto-, muisti- ja päättelykyky sekä kielen käsittely.

Mitkä ovat kognitiivisten toimintojen eri muodot?

Kognitiiviset toiminnat käsittelevät muun muassa:
Huomiokyky: Viittaa prosesseihin, kuten valikoiva huomio, jatkuva huomio ja jaettu huomio.
Havaintokyky: Käsitys ympäristöstä tulevan aisti-informaation tulkinnasta.
Muisti: Muistityyppejä on useita, mukaan lukien lyhytaikainen muisti, pitkäaikainen muisti, aistimuisti ja työmuisti.
Päättely ja ongelmanratkaisu: Nämä ovat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja, joihin sisältyy kyky analysoida tietoa ja tehdä loogisia johtopäätöksiä.
Kielen käsittely: Tämä viittaa kykyyn ymmärtää ja tuottaa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Miten kognitiivisia toimintoja voidaan kehittää?

Kognitiivisten toimintojen osa-alueita on useita ja keinoja niiden kehittämiseen on satoja. Kannattaa aloittaa suurien linjojen kehittämisestä, kuten muistista, ongelmanratkaisukyvystä ja luovuudesta. Osa-alueet on syytä purkaa myös pienempiin osiin, jotta niitä on helpompi käsitellä.

Kognitiivisten toimintojen kehittyminen?

Kognitiiviset toiminnot kehittyvät ajan saatossa ja niiden aktiivinen kehittäminen on elinikäinen matka, joka vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Keskittymällä muistin parantamiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen sekä ongelmanratkaisutaitoon ja luovuuteen voit parantaa kognitiivisia toimintojasi ja jatkaa kasvua ja kehittymistä ajan myötä. Muista, että tasapainoinen lähestymistapa kognitiiviseen kehitykseen on tärkeä, mukaan lukien terveellinen ruokavalio, säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja riittävä uni. Tekemällä pieniä muutoksia päivittäisiin rutiineihin ja sisällyttämällä arkeen aivoharjoittelutekniikoita voit tukea kognitiivista terveyttäsi ja kehittyä kaikilla osa-alueilla.

Kognitiiviset toiminnot vaativat aikaa

Kognitiiviset toiminnot kehittyvät ajan saatossa ja niiden aktiivinen kehittäminen on elinikäinen matka, joka vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Keskittymällä muistin parantamiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen sekä ongelmanratkaisutaitoon ja luovuuteen voit parantaa kognitiivisia toimintojasi ja jatkaa kasvua ja kehittymistä ajan myötä.

Muista, että tasapainoinen lähestymistapa kognitiiviseen kehitykseen on tärkeä, mukaan lukien terveellinen ruokavalio, säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja riittävä uni. Tekemällä pieniä muutoksia päivittäisiin rutiineihin ja sisällyttämällä arkeen aivoharjoittelutekniikoita voit tukea kognitiivista terveyttäsi ja kehittyä kaikilla osa-alueilla.

Loppujen lopuksi, meidän ei edes tarvitse yltää huikeisiin suorituksiin voidaksemme parantaa kognitiivisia toimintoja. Jo pelkästään nukkumalla tarpeeksi vaikutamme aivojemme toimintaan positiivisesti. Monet kognitiivisia toimintoja ylläpitävät tavat ovat lisäksi mielekkäitä ja viihdyttäviä, joten ne on helppo ottaa osaksi päivittäistä rutiinia ja näin ollen ehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomia kognitiivisten toimintojen rappeutumia. Jokaiselle meistä löytyy omat kaikkein mielekkäimmät aktiviteetit aivojen terveyden ylläpitoon. Mikäli on vielä epäselvää, mikä se omalla kohdalla saattaa olla, ei ole lainkaan huono idea kokeilla montaa eri tapaa selvittääkseen, mitkä niistä toimivat oman elämän, mieltymysten ja omien aivojen kanssa parhaiten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *