SUURI LANNELIHAS | PSOAS MAJOR

Lähtökohta | Origo

Selkä- ja lannenikamien poikkihaarakkeet sekä runko-osat TH12 – L4
(Processus Transversus TH12 – L4)

Kiinnityskohta | Insertio

Pieni Sarvennoinen (Trochanter Minor)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Lonkkanivelen Lähennys (Adductio)

Suuri Lannelihas