ISO LIEREÄLIHAS | TERES MAJOR

Lähtökohta | Origo

Lapaluun Ulkoreuna (Margo Lateralis Scapulae)

Kiinnityskohta | Insertio

Pienen Olkakyhmyn Harju (Crista Tuberculum Minor Humeri)

Tehtävä | Funktio

Olkaluun Sisäkierto (Rotatio)
Olkaluun Lähennys (Adduktio)
Olkaluun Ojennus (Extensio)
Olkapään Tukeminen (Stabilointi)
Lapaluun Vetäminen Eteenpäin (Protraktio)
Hartiat Vetäminen Alaspäin (Depressio)

Iso Liereä kuuluu Kiertäjäkalvosimen lihasryhmään.

Iso Liereälihas

Iso Liereälihas