SUORA REISILIHAS | RECTUS FEMORIS

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Etualakärki (Spina Iliaca Anterior Inferior)

Kiinnityskohta | Insertio

Sääriluun Kyhmy (Tuberositas Tibia)
– Kiinnittyy polvilumpion yli jänteen välityksellä.

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Polvinivelen Ojennus (Extensio)

Suora Reisilihas on yksi Nelipäisen Reisilihaksen lihaksista.

Rectus Femoris