VARPAIDEN PITKÄ OJENTAJALIHAS | EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Lähtökohta | Origo

Sääriluun Ulompi Nivelnasta (Condylus Lateralis Tibiae)
Luuvälikalvo (Membrana Interossea)
Pohjeluun Yläosa (Fibula)

Kiinnityskohta | Insertio

Varpaiden 2 – 5 Kärkijäsenet (Ossa Digitorum Pedis Phalanx Distalis 2 – 5)
– Kalvojänteen välityksellä

Tehtävä | Funktio

Nilkan Koukistus Jalkapöydän Suuntaan (Dorsal Flexio)
Varpaiden Ojennus (Extensio)

Varpaiden Pitkä Ojentajalihas