HARJANNELIHAS | PECTINEUS

Lähtökohta | Origo

Häpyluu (Os Pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Reisiluun Harjun Yläosa (Linea Aspera)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)

Harjannelihas