ETUMMAINEN KYLKILUUN KANNATTAJALIHAS | SCALENUS ANTERIOR

Lähtökohta | Origo

Kaulanikamien Poikkihaarakkeet C3 – C6 (Processus Tranversus)

Kiinnityskohta | Insertio

1. Kylkikuu (Costa I)

Tehtävä | Funktio

1. Kylkiluun Nosto (Elevatio)

Etummainen Kylkiluun Kannattajalihas