PÄÄN OHJASLIHAS | SPLENIUS CAPITIS

Lähtökohta | Origo

Kaula- ja Rintarangan Ohahaarakkeet C7 – TH3 (Processus Spinosus)

Kiinnityskohta | Insertio

Kartiolisäke (Processus Mastoideus)
Kallonpohja Lateraalisesti

Tehtävä | Funktio

Kaularangan Taaksetaivutus (Flexio)
Kaularangan Kierto (Rotatio)

Pään Ohjaslihas