SISEMPI PEITTÄJÄLIHAS | OBTURATORIUS INTERNUS

Lähtökohta | Origo

Häpyluu (Os Pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Ison Sarvennoisen Sisäreuna (Trochanter Major)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Loitonnus (Abduktio)
Lonkkanivelen Ulkokierto (Rotatio)

Sisempi Peittäjälihas