POIKITTAINEN VATSALIHAS | TRANSVERSUS ABDOMINIS

Lähtökohta | Origo

Kylkiluurustot 7 – 12 (Costa 7 – 12)
Lanneselkäkalvo (Fascia Thoracolumbalis)
Suoliluun Harju (Crista Iliaca)
Nivusside (Ligamentum Inguinale)

Kiinnityskohta | Insertio

Suoran Vatsalihaksen Jännetuppi (Linea Alba)

Tehtävä | Funktio

Suojaa Vatsaonteloa
Säätelee Vatsaontelon Painetta

Lue Lisää:
Operaatio Litteä Vatsa (Osa 1.)
Operaatio Litteä Vatsa (Osa 2.)

Poikittainen Vatsalihas