PÄÄNNYÖKKÄÄJÄLIHAS | STERNOCLEIDOMASTOIDEUS

Lähtökohta | Origo

Rintalastan Kahva (Manubrium Sterni)
Solisluun Mediaalipää (Clavicula)

Kiinnityskohta | Insertio

Kartiolisäke (Processus Mastoideus)

Tehtävä | Funktio

Kaularangan Eteentaivutus (Flexio)
Kaularangan Kierto Vastakkaiseen Suuntaan (Rotatio)
Pään Taakse Kallistus

Päännyökkääjälihas