RÄÄTÄLINLIHAS | SARTORIUS

Lähtökohta | Origo

Suoliluun Etuyläkärki (Spina Iliaca Anterior Superior)

Kiinnityskohta | Insertio

Sääriluun Yläosan Sisäsivu (Pars Superior Facies Medialis Tibiae)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Lonkkanivelen Loitonnus (Abduktio)
Lonkkanivelen Ulkokierto (Rotatio)
Polven Koukistus (Flexio)

Räätälinlihas on ihmiskehon pisin lihas.

Räätälinlihas