SORMIEN PINNALLINEN KOUKISTAJALIHAS | FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Lähtökohta | Origo

Olkaluuhun Kiinnittyvä Pää (Caput Humeroulnare):
Olkaluun Sisäsivunasta (Epicondylus Medialis Humeri)
Varislisäke (Processus Coronoideus)

Värttinäluuhun Kiinnittyvä Pää (Caput Radiale):
Värttinäluun Etupinta (Pars Anterior Radialis)

Kiinnityskohta | Insertio

Sormien Keskijäsenet 2 – 5 (Ossa Digitorum Manus 2 – 5 Phalanx Media)

Tehtävä | Funktio

Sormien Tyvi- ja Keskijäsenten Koukistus (Flexio)
Kyynärnivelen Koukistus (Flexio)
Ranteen Koukistus Kämmenen Puolelle (Palmar Flexio)

Sormien Pinnallinen Koukistajalihas