KESKIMMÄINEN KYLKILUUN KANNATTAJALIHAS | SCALENUS MEDIUS

Lähtökohta | Origo

Kaulanikamien Poikkihaarakkeet C2 – C7 (Processus Tranversus)

Kiinnityskohta | Insertio

1. Kylkikuu (Costa I)

Tehtävä | Funktio

1. Kylkiluun Nosto (Elevatio)
Kaularangan Eteentaivutus (Flexio)
Kaularangan Sivulle Taivutus (Flexio Lateralis)
Kaularanhan Kierto Vastakkaiselle Puolelle (Rotatio)

Keskimmäinen Kylkiluun Kannattajalihas