PITKÄ KÄMMENLIHAS | PALMARIS LONGUS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Sisempi Sivunasta (Epicondulys Medialis Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

Kalvojänne (Aponeurosis Palmaris)

Tehtävä | Funktio

Ranteen Koukistus Kämmenen Puolelle (Palmar Flexio)
Kyynärnivelen Koukistus (Flexio)