SISEMPI VINO VATSALIHAS | OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS

Lähtökohta | Origo

Lanneselkäkalvo (Fascia Thoracolumbalis)
Suoran Vatsalihaksen Nivustuppi (Ligamentum Inguinale)
Suoliluun Harju (Crista Iliaca)

Kiinnityskohta | Insertio

Kylkiluut 10 – 12 (Costae 10 – 12)
Suoran Vatsalihaksen Jännetuppi (Linea Alba)

Tehtävä | Funktio

Ylävartalon Eteentaivutus (Flexio)
Ylävartalon Eteentaivutus ja Kierto Sivulle

Sisempi Vino Vatsalihas