LYHYT POHJELUULIHAS | PERONEUS BREVIS

Lähtökohta | Origo

Pohjeluun Keski- & Alaosa (Pars Medialis- & Distalis Fibulae)

Kiinnityskohta | Insertio

Viidennen Jalkapöydän Luun Kyhmy (Tuberositas Ossis Metatarsalis 5)

Tehtävä | Funktio

Nilkan Koukistus Jalkapohjan Suuntaan (Flexio Plantaris)
Nilkan Ulkokierto (Pronatio)

Lyhyt Pohjeluulihas