PIENI POHJELUULIHAS | PERONEUS TERTIUS

Lähtökohta | Origo

Pohjeluun Kärkiosan Etupinta (Pars Distalis Facies Fibulae)

Kiinnityskohta | Insertio

Viidennen Jalkapöydän Luun Tyvi (Basis Ossis Metatarsalis 5)

Tehtävä | Funktio

Nilkan Koukistus Jalkapöydän Suuntaan (Dorsal Flexio)
Nilkan Ulkokierto (Pronaatio)