REIDEN LYHYT LÄHENTÄJÄ | ADDUCTOR BREVIS

Lähtökohta | Origo

Häpyluu (Os Pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Reisiluun Harju (Linea Aspera)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)
Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)

Reiden Lyhyt Lähentäjä