HOIKKALIHAS | GRACILIS

Lähtökohta | Origo

Häpyluu (Os Pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Sääriluun Yläosan Sisäsivu (Pars Superior Facies Medialis Tibiae)
Hanhenjalkakalvo (Pes Anserinus)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Koukistus (Flexio)
Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)
Lonkkanivelen Sisäkierto (Rotatio)

Hoikkalihas