ISOVARPAAN PITKÄ OJENTAJALIHAS | EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Lähtökohta | Origo

Pohjeluu (Fibula)
Luuvälikalvo (Membrana Interossea)

Kiinnityskohta | Insertio

Isovarpaan Kärkijäsen, Jalkapöydän Puolella (Hallucis Phalanx Distalis Dorsalis)

Tehtävä | Funktio

Nilkan Koukistus Jalkapöydän Suuntaan (Flexio Dorsalis)
Isovarpaan Ojennus (Extensio)

Isovarpaan Pitkä Ojentajalihas