OLKAVARSILIHAS | BRACHIALIS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Keskiosan Etupinta (Pars Anterior Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

Kyynärluun Kyhmy (Tuberositas Ulnae)

Tehtävä | Funktio

Kyynärnivelen Koukistus (Flexio)

Olkavarsilihas