RANTEEN VÄRTTINÄLUUN PUOLEINEN KOUKISTAJALIHAS | FLEXOR CARPI RADIALIS

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Sisempi Sivunasta (Epicondulys Medialis Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

2. Kämmenluun Tyvi (2 Os Metacarpalis Basis)

Tehtävä | Funktio

Ranteen Koukistus Kämmenen Puolelle (Palmar Flexio)
Kyynärnivelen Koukistus (Flexio)
Kyynärnivelen Sisäkierto (Pronatio)

Ranteen Värttinäluun Puoleinen Koukistajalihas