High Performance Habits (1. osa) | Brendon Burchard


”These habits will make you extraordinary.”
– Brendon Burchard | High Performance Habits

*Sisältää mainoslinkkejä.

Poiminnat kirjasta:
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Amazon)
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Adlibris)

Miksi pelkäät haluta enemmän?

Kun yritämme täyttää erilaisia nykypäivän vaatimuksia ja saavuttaa haluamaamme, saamme usein seuraavanlaisia vastauksia:

 • Työskentele ahkerasti.
 • Ole intohimoinen.
 • Keskity vahvuuksiin.
 • Harjoittele paljon.
 • Pysy päätöksessä.
 • Ole kiitollinen.

Ei ole epäilystä siitä, etteikö edellä mainitut neuvot olisi hyödyllisiä ja ajattomia – niitä noudattamalla tuskin voi kulkea harhaan. Ja nuo kaikki yhdistämällä saat varmasti aikaan mahtavan alkupuheen mihin tilanteeseen tahansa. Mutta ovatko nämä ohjeet riittäviä? Todennäköisesti tunnet jonkun joka noudattaa kaikkia kyseisiä ohjeita, mutta he eivät silti ole siellä missä haluaisivat tai eivät ole tyytyväisiä elämäänsä.

Oikeanlaisten tapojen kautta kuka tahansa pystyy saamaan aikaan parempia tuloksia ja tulemaan korkean suorituskyvyn omaavaksi yksilöksi – millä tahansa osa-alueella.

Kaikki tavat eivät kuitenkaan ole samanarvoisia.

On huonoja, hyviä, parempia ja parhaita tapoja toteuttaa asioita. Sillä on merkittävästi väliä millaiset tavat valitset esimerkiksi elämääsi ja töitäsi ajatellen. On otettava selvää siitä mitkä tavat merkitsevät kaikista eniten valitsemallasi osa-alueella. Voit tietysti aloittaa kirjoittamaan Unelmien Päiväkirjaa heti, mutta onko se riittävästi viemään sinua eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla?

Se mikä on saavutettavissa – ei ole aina kaikista tärkeintä. On paljon asioita joita voit tehdä. Keskeinen kysymys: ”Kuinka voin saavuttaa enemmän?”, muuttuu kysymykseksi: ”Miten haluaisin elää?”. Liian moni ihmisistä haluaa varmuutta keskelle kaaosta, mutta lopulta varmuus sokaisee sinut ja johtaa epäonnistumiseen tai muuttumattomiin rajoitteisiin. Ihminen joka elää varmuudessa on kaikista sulkeutunein oppimista ajatellen ja kaikkein haavoittuvaisin muutoksille. Tullaan siihen, että korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt kasvavat näistä ihmisistä erilleen ja korvaavat varmuuden uteliaisuudella sekä itsevarmuudella.

Mitä korkea suorituskyky tarkoittaa?

 1. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat menestyksekkäämpiä kuin vertaisensa, ja silti he stressaavat vähemmän.
 2. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt rakastavat haasteita ja luottavat itseensä enemmän, että voivat saavuttaa tavoitteensa – riippumatta vastoinkäymisten määrästä.
 3. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat terveempiä kuin vertaisensa.
 4. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat onnellisempia.
 5. Korkean suorituskyvyn omaavia henkilöitä ihaillaan.
 6. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt saavat parempia arvosanoja ja saavuttavat korkeampia tavoitteita.
 7. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt työskentelevät intohimoisesti riippumatta palkkioista.
 8. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat itsevarmoja (oikeiden syiden takia).
 9. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt toimivat vahvuuksiensa ulkopuolella.
 10. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat poikkeuksellisen tehokkaita – he hallitsevat työn laadun.
 11. Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt ovat mukautuvia tehtävissään.

”When you knock on the door of opportunity,
do not be surprised that it is Work who answer.”

Asiat mitkä merkitsevät

Lukuisien haastattelujen ja testien jälkeen on muodostunut Korkean Suorituskyvyn Indikaattori, jossa on 6 tapaa (final six the high performance habits = HP6), jotka mittaavat menestystä (High Performance Indicator = HPI). HPI pilotoitiin yli 30,000 ihmisen avulla – heitä oli 195 maasta. Nämä 6 tapaa yhdessä korreloivat suoraan korkean suorituskyvyn kanssa, mutta myös jokainen tapa erikseen auttaa tällä matkalla. Yhdessä tavat johtavat merkittäviin tuloksiin, esimerkiksi onnellisuuden, paremman terveyden ja positiivisempien ihmissuhteiden kautta:

 1. Etsi selkeyttä (seek clarity), kuka haluat olla, miten haluat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mitä haluat ja mikä tuo sinulle suurimman merkityksen tunteen. Kaikki alkaa seuraavanlaisilla kysymyksillä: ”Minkälainen ihminen haluan olla sillä välin kun teen tätä?”, ”Miten minun pitäisi kohdella muita?” ja ”Mitkä aikomukseni ovat?”. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset eivät ainoastaan aloita tilanteita tämän kaltaisilla kysymyksillä, vaan kysyvät niitä itseltään jatkuvasti. He kehittävät johdonmukaisesti tilanteen merkitystä itselleen, uudestaan ja uudestaan.
 2. Luo energiaa (generate energy), jotta pystyt ylläpitämään keskittymiskykyä, vaivannäköä ja hyvinvointia. Sinun täytyy jatkuvasti pitää huolta muun muassa jaksamisestasi sekä fyysisesti että psyykkisesti ja positiivisista tunteista, että jaksat ylläpitää parasta tasoasi (A game).
 3. Kasvata välttämättömyyttä (raise the necessity) poikkeuksellista suorituskykyä varten. Tällä tarkoitetaan sitä, että aktiivisesti korostat itsellesi syitä, miksi sinun pitää suoriutua hyvin. Välttämättömyys on sekoitus sisäisiä standardeja (esimerkiksi identiteetti, uskomukset, arvot ja olettamukset) sekä ulkoisia vaatimuksia (esimerkiksi sosiaaliset velvoitteet, kilpailu, yleisö ja deadlinet). Tiedosta aina ”Miksi?” ja ruoki tulta aina kun on tarpeen.
 4. Lisää tuotteliaisuutta (increase productivity) ensisijaisella kiinnostuksen alueella. Erityisesti keskity laadun ulosantiin sillä alueella, jolla haluat menestyä ja tulla kuulluksi. Sinun täytyy myös minimoida häiriötekijät (mukaan luettuna mahdollisuudet), jotka varastavat keskittymiskykyä.
 5. Kehitä vaikutusvaltaa (develop influence) ihmisiin ympärilläsi. Se auttaa sinua saamaan ihmiset uskomaan ja tukemaan sinua. Jos et tietoisesti kehitä positiivista tukiverkkoa, suuret saavutukset ovat pitkällä tähtäimellä mahdottomia saavuttaa.
 6. Näytä rohkeutta (demonstrate courage) tuomalla esiin ideoitasi, tekemällä rohkeita liikkeitä ja seisomalla sanojesi sekä muiden takana, vaikka edessä olisi epävarmuutta, pelkoa ja vaaroja. Rohkeus ei ole satunnainen teko vaan valinnainen piirre.

Vahvuudet eivät pelkästään riitä

Ensimmäiset kolme kohtaa: etsi selkeyttä, luo energiaa ja kasvata välttämättömyyttä kuuluvat henkilökohtaisiin korkean suorituskyvyn tapoihin. Jälkimmäiset kolme lisää tuotteliaisuutta, kehitä vaikutusvaltaa ja näytä rohkeutta kuuluvat puolestaan sosiaalisiin korkean suorituskyvyn tapoihin. Kun omaksut näistä tavoista kaikki, tulet suoriutumaan korkealla tasolla kaikista elämän tilanteista.

Jos haluat saavuttaa poikkeuksellisen korkean suoritukyvyn ja menestyä pitkällä aikavälillä, on sinun kehityttävä alueilla jotka eivät tule sinulta luonnostaan. Maailma on täynnä epävarmuuksia ja kasvavia vaatimuksia – luontaiset vahvuutesi eivät tule riittämään. Hyvät uutiset ovat ne, että keneltäkään ei synnynnäisesti puutu näistä tavoista mitään. Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset eivät ole syntyneet näiden tapojen kanssa, he ovat kehittäneet tapoja säännöllisesti.

If you really want to make your mark, you’ll have to grow more to give more,
and that won’t feel easy or natural.”

Performance

Kuuluisia tekosyitä

 • Minulla ei ole riittävästi persoonallisuutta suoriutumaan [”En ole…” – esimerkiksi riittävän karismaattinen, ulospäinsuuntautunut, intuitiivinen tai avoin].
 • ”En ole viisain ihminen huoneessa.”
 • ”En ole luontaisesti lahjakas kuten muut. En syntynyt sellaisena.”
 • ”Minulla ei ole riittävästi kokemusta.”
 • ”Olen [tummaihoinen, latino, keski-ikäinen, liian nuori tai maahanmuuttaja] ja sen takia en pysty menestymään.”
 • ”Työpaikka ei tue minua tarpeeksi.”

On aika tiedostaa näiden tekosyiden merkityksettömyys, erityisesti pitkällä aikavälillä. Niillä ei ole käytännössä mitään väliä.

Miltä minusta tuntuu, kun saavutan korkean suorituskyvyn?

Kun korkeasta suoriutuvat ihmiset kuvailevat kyseistä tunnetta, kuvaillaan sitä sanoilla: täysi sitoutuminen, ilo ja itseluottamus (tässä järjestyksessä). Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat täysin uppoutuneita siihen mitä ovat tekemässä, he nauttivat siitä mitä tekevät ja he luottavat itseensä sekä kykyihinsä siinä että pystyvät suoriutumaan tilanteesta.

Henkilökohtaiset tavat

#1 Etsi selkeyttä (seek clarity)

”If you don’t have clarity of ideas, you’re just communicating sheer sound.”
– Yo-Yo Ma

Selkeys on huolellista harkintaa ja tietoista kokeilua. Selkeys löytyy kysymällä itseltään jatkuvasti tarkentavia kysymyksiä, että pystytään määrittelemään tarkemmin oman elämän perspektiivejä. Selkeyden pystyy yhdistämään itsetuntoon – siihen kuinka positiivisessa valossa näet itsesi ja kuinka hyvin tunnet itsesi. Selkeyttä varten tarvitset yksiselitteisiä ja haastavia tavoitteita. Kun tavoittelet elämän osa-alueilla suuria, luo se hyvin pohjan korkealle suorituskyvylle.

Sinulla pitää olla myös selkeä suunnitelma. Suunnitelma on yhtä tärkeä kuin motivaatio ja tahdonvoima. Se myös auttaa sinua näkemään häiriötekijöiden toiselle puolelle ja tukee sinua ikävien mielentilojen osuessa kohdalle. Mitä selkeämpi visio sinulla on, sitä enemmän saat aikaan vaikka olo tuntuisi väsyneeltä. Kun näet seuraavat vaiheet suoraan edessäsi, on vaikea olla tarttumatta niihin.

Selkeyteen liittyviä kysymyksiä:

 • Mitkä asiat ovat sinulle selkeitä joiden avulla tulet suoriutumaan paremmin kuin vertaisesi?
 • Mihin keskityt, jotta pysyt selvillä siitä mikä merkitsee kaikista eniten?
 • Mistä et ole täysi selvillä ja kuinka se vaikuttaa suorituskykyysi?
 • Mitä teet, kun tunnet olosi epävarmaksi, etkä tiedä mihin suuntaa lähteä?
 • Jos sinun pitäisi selittää jollekin, mikä tekee sinusta menestyksekkään – mitä kertoisit?
 • Mitä muuta tiedät itsestäsi joka tekee sinusta menestyksekkään, kun mietitään asiaa arvojen ja vahvuuksien yli?
Performance

Tulevaisuuden neljä osa-aluetta

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset pystyvät jakamaan aikomuksensa selkeästi neljään eri kategoriaan: heihin itseensä (Self), sosiaaliseen ympäristöön (Social), heidän taitoihinsa (Skills) sekä muiden palvelemiseen (Service).

Sinä itse (self)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset pystyvät kuvailemaan tulevaisuudessa olevaa itseään paremmin kuin vertaisensa. Jos sinun pitäisi kuvailla itseäsi tulevaisuudessa, millainen sinä olisit? Kysymystä kannattaa miettiä usein. Jos sinun pitäisi kuvailla tulevaisuuden sinua kolmella adjektiivilla, vastauksen tulisi tulla itsevarmasti ja nopeasti. Ihmiset jotka suoriutuvat korkean suorituskyvyn alaisuudessa näkevät itsensä positiivisessa valossa nyt ja tulevaisuudessa sekä pyrkivät aktiivisesti kohti tulevaisuuden kuvaa. Se kuitenkin tarkoittaa samalla sitä, että he elävät myös tällä hetkellä parhaana itsenään – eivät vasta ensi viikolla tai ensi kuussa.

”Know thyself.”

Harjoitus:

 • Kuvaile itseäsi seuraavissa tilanteissa viimeisten kuluneiden kuukausien ajalta, miten olet kokenut ne: ollessasi paremman puoliskosi kanssa, töissä, lastesi kanssa, joukkueessa tai ryhmässä liikunnan suhteen ja sosiaalisissa tilanteissa tuntemattomien kanssa.
 • Kysy sitten itseltäsi: ”Onko tuo ihminen oikeasti se henkilö, jonka haluan nähdätulevaisuudessa?” Miltä tulevaisuuden itseni tulisi näyttää, tuntua ja miten hän käyttäytyy erilaisissa tilanteissa?
 • Jos voisit kuvailla itseäsi kolmella tavoitteellisella sanalla – sanoilla jotka kuvaisivat tulevaisuuden itseäsi parhaiten – mitkä ne olisivat? Miksi nämä sanat ovat sinulle merkityksellisiä?

Sosiaalinen ympäristö (social)

Korkean suorituskyvyn omaavilla ihmisillä on selkeät aikomukset jokaisessa tilanteessa siitä, että miten haluavat ihmisten ihmisten kohtelevan toisiaan. Jokaisessa tilanteessa on merkitystä miten ihmiset haluavat heitä itseään kohdeltavan ja kohtelevat toisiaan. Jos tämä kuulostaa tavallisen terve järkiseltä – mieti esimerkiksi seuraavia tilanteita:

 • Ennen viimeisintä tapaamista, mietitkö sitä minkälaisessa vuorovaikutuksessa haluat olla jokaisen osallistujan kanssa?
 • Ennen viimeisintä puhelua, mietitkö millaisella äänensävyllä aiot puhua?
 • Viimeksi kun olit paremman puoliskon tai ystävien kanssa, mietitkö minkälaista energiaa haluat ympärillesi luoda?
 • Viimeksi kun jouduit johonkin ristiriitaiseen tilanteeseen, mietitkö omia arvojasi ja kuinka haluaisit toisen ihmisen kohtaavan ne?

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset käyttävät myös seuraavanlaisia kysymyksiä, kun pyrkivät nostamaan omia aikomuksiaan selkeämmiksi:

 • Kuinka voin olla hyvä ihminen tai johtaja tulevassa tilanteessa?
 • Mitä toinen ihminen/ihmiset tarvitsevat juuri nyt?
 • Millaista mielialaa ja äänensävyä haluan käyttää?

Yleensä tärkeimmät tunteet mitä ihmiset haluavat tuntea vuorovaikutuksen aikana ovat arvostus ja ymmärrys.

Taidot (skills)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset ovat selvillä siitä millaisia taitoja heidän tulee kehittää tulevaisuutta varten. Mitkä ovat kolme tärkeintä taitoa, joita tulet tarvitsemaan enemmän? Korkean suorituskyvyn omaavat henkilöt myös keskittyvät näihin taitoihin tarkasti. Niiden kehittämistä ajatellen asetetaan tapoja ja rutiineja. Jos he esimerkiksi haluavat opetella enemmän musiikista, he määrittelevät millaisesta musiikista ja keskittyvät siihen.

Look for the future.
Identify key skills.
Obsessively develop those skills.

Harjoitus:

 • Määrittele tärkeimmät kiinnostuksen kohteet joihin sinun pitää kiinnittää enemmän huomiota. Kirjoita ylös kolme taitoa mikä tekee ihmisistä menestyviä juuri näillä osa-alueilla.
 • Jokaisen taidon alle kirjoita mitä tulet tekemään kehittääksesi kyseistä taitoa. Luetko, hankitko valmentajan, menetkö harjoituksiin? Milloin? Tee suunnitelma näiden taitojen kehittämiseksi, laita ne ylös kalenteriin ja ole johdonmukainen.
 • Mieti näitä mielenkiinnon kohteita ja kirjoita ylös kolme taitoa joita tulet tarvitsemaan kyseisellä osa-alueella 5 tai 10 vuoden päästä. Toisin sanoen, yritä kuvitella miltä tulevaisuus näyttää. Mitä uusia tapoja tulet todennäköisesti tarvitsemaan?

Palveleminen (service)

Korkean suorituskyvyn omaavat ihmiset välittävät suuresti siitä, että minkälaisen vaikutuksen he tulevat tekemään muihin ihmisiin tulevaisuudessa ja yleisesti, joten he pyrkivät joka päivä tuomaan parhaat puolensa esiin. He yrittävät tehdä enemmän ja nähdä enemmän vaivaa. Miten voin antaa ihmisille enemmän ja tehdä epätavallisen suuren vaikutuksen maailmaan? Mitä kautta voin saada aikaan eniten arvoa ja inspiroida ihmisiä ympärilläni? Nämä ihmiset eivät elä menneisyydessä vaan kysyvät itseltään, mikä merkitsee juuri nyt?

Performance

Määrittele millaista tunnetta etsit

Pystyt itse vaikuttamaan siihen mitä tunnet milloinkin. Ikävät tunteet voivat johtaa erilaisiin tunnetiloihin kuten pelkoon tai ahdistukseen, mutta kaikkiin tunteisiin pystytään myös vaikuttamaan, kun ne tiedostetaan. Voit sanoa itsellesi, että nämä tunteet haluavat vain kertoa sinulle, että kiinnitä tällä hetkellä enemmän huomiota näihin tiettyihin osa-alueisiin, jotka saavat nämä tunteet hereille. Tunteet tulevat ja menevät.

My automatic emotions don’t have to be in charge.
My feelings are my own.

Kun lopetamme kiinnittämään huomiota omiin tunteisiimme – olemme pulassa. Silloin negatiiviset asiat alkavat kasaantua ja negatiiviset tunteet ottavat vallan. Silloin on vaikea päästä omien tunteiden ohjaksiin. Kysy itseltäsi joka päivä: ”Mitä haluan tuntea tänään? Miten voisin määritellä tälle päivälle merkityksen joka vaikuttaa niihin tunteisiin joita haluan kokea?

Määrittele mikä on merkityksellistä

 • Miten tiedät että teet jotain merkityksellistä?
 • Miltä se tuntuu?
 • Jos sinun pitäisi valita kahden hyvän tehtävän väliltä, miten valitsisit sinulle merkityksellisemmän?
 • Miten tiedät milloin teet jotain mikä ei tuo elämääsi merkityksellisyyttä?
 • Elämän lopussa, mistä tiedät että olet elänyt merkityksellisen elämän?

Intohimo + Kasvu + Vaikutus = Henkilökohtainen tyydytys
Innostus + Yhteys + Tyytyväisyys + Johdonmukaisuus = Merkitys

”Unhappiness is not knowing what we want and killing ourselves to get it.”
–Don Herold

”The meaning of life is whatever you ascribe to it.”
– Joseph Campbell

Poiminnat kirjasta:
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Amazon)
*High Performance Habits – Brendon Burchard (Adlibris)

0 0 votes
Article Rating

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Kommentoix