Kognitiiviset toiminnot: Miten kehittää niitä? (17 KEINOA)

Kognitiiviset toiminnot viittaavat mielen prosesseihin, jotka liittyvät esimerkiksi tiedon hankkimiseen, ongelmanratkaisuun, asioiden muistamiseen ja tiedon käyttöön. Prosesseja ovat huomio-, havainto-, muisti- ja päättelykyky sekä kielen käsittely. Nämä toiminnot ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässämme, ja ne vaikuttavat kaikkeen päätöksenteosta ongelmanratkaisuun sekä muistista ulkoisiin ärsykkeisiin reagoimiseen. Kognitiivinen kehitys on tärkeää, koska se vaikuttaa yksilön kykyyn oppia, ratkaista ongelmia,…