Dynaaminen Venyttely


Dynaaminen venyttely on yksi monista venyttelyn muodoista (Venyttely ja liikkuvuuden parantaminen). Dynaamisella venyttelyllä tarkoitetaan aktiivista venyttelyä johon sisältyy liikettä — lihas viedään venytykseen ja palautetaan heti alkuasentoon tai pidetään venytyksessä hetken aikaa. Tarkoituksena on käyttää lihas venytysasennossa useita kertoja, jolla pyritään avaamaan luonnollisia liikeratoja tai jopa lisäämään niitä. Dynaamista venyttelyä voidaan käyttää muun muassa liikkuvuuden kehittämiseen, lämmittelyyn tai kehonhallinnan parantamiseen.

Dynaamiset liikkuvuusharjoitteet sopivat loistavasti alkulämmittelyyn (Alkulämmittely) esimerkiksi ennen kuntosalia tai juoksulenkkiä, koska ne eivät heikennä voimantuottoa niin kuin staattiset pitkäkestoiset venytykset saattavat tehdä. Ajallisesti dynaamiset venytykset eivät myöskään vie paljoa aikaa ja sen takia ne ovat usein staattisia venytyksiä suositumpia. 

Dynaamisen venyttelyn yhtenä tarkoituksena on myös totuttaa kehoa sekä hermostoa nopeisiin ja suuriin nivelkulmien vaihteluihin. Dynaamisia venytyksiä tehdessä kehonhallinta on hyvin tärkeää, ennen kaikkea keskivartalon ja raajojen osalta. Hallinnan pettäessä liike saattaa tulla ainoastaan hallitsemattoman liike-energian seurauksena, joka ei puolestaan palvele liikkuvuuden kehittämistä eikä hermoston totuttamista. Päinvastoin.

Suoritustekniikka

Ennen minkäänlaisia venytyksiä on suositeltavaa tehdä kunnolliset alkulämmittelyt, etenkin jos venyttely tehdään omana harjoituksenaan. Alkulämmittelyn aikana lihakset lämpenevät ja loukkaantumisriski laskee. Kylmiltään lihasten venyttäminen saattaa johtaa venähdyksiin ja revähdyksiin. 

Yleisesti pidetään riittävänä, kun lihas viedään venytysasentoon noin 10 kertaa (ainakin lämmitteltäessä). Jokaisella venytyksella pyritään saavuttamaan lihaksen sen hetkinen maksimaalinen liikkuvuus. Mikäli dynaamisella venyttelyllä halutaan kehittää liikkuvuutta on syytä tehdä useampi sarja, esimerkiksi 3 x 10 toistoa. 

Hyvä esimerkki dynaamisesta venytyksestä on Jalan heilautus suorana eteen ja ylös. Dynaamisessa venyttelyssä siis pyritään jokaisella heilautuksella saamaan jalkaa hieman korkeammalle ja venytystä voimakkaammaksi. Liike vaatii huomattavasti kehonhallintaa ja liikkeeseen on keskityttävä, jotta se saadaan suoritettua puhtaasti jokaisella toistolla.

Liikkeet on syytä tehdä hallitusti ja rentous on pyrittävä pitämään yllä. Liikkeet eivät myöskään saa tuottaa kipua.  

Stretch WomanVoiman ja liike-energian käyttäminen

Jalan heilautuksessa halutaan usein käyttää liike-energiaa huomattaviakin määriä sen takia, että jalkaa saataisiin vietyä pidemmälle. Tässä tapauksessa kuitenkin on vaarana pakan pettäminen, eikä dynaaminen venyttely välttämättä palvele silloin halutulla tavalla. 

Kokeile huviksesi viedä seisten toisen jalan kantapää kiinni pakaraan hitaasti nostaen. Onnistuuko?

Kokeile sitten viedä kantapää pakaraan nopeasti voimaa ja liike-energiaa käyttäen. Onnistuuko? 

Hitaasti tehtynä harva onnistuu liikkeessä, koska lihakset eivät pysty tuottamaan tarpeeksi voimaa koko liikeradan läpikäymiseksi. Vauhdin kanssa tehtynä liike kuitenkin onnistuu lähes kaikilta. 

Tee liikkeet rauhassa, rennosti ja pidä keho hallinnassa.

0 0 votes
Article Rating

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Kommentoix